WYJAZDY PRACOWNIKÓW

 

W ramach programu Erasmus+ na Politechnice Gdańskiej realizuje się dwa typ wyjazdów:

1.    wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (tzw. STA)
2.    wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych (tzw. STT)

 

Uczestnik, wyjeżdżający na STA jest zobowiązany do przeprowadzenia ogółem 8 godzin zajęć dydaktycznych w ciągu 5 dni. Minimalna liczba godzin zajęć dydaktycznych do zrealizowania w ciągu jednego tygodnia lub krótszego pobytu wynosi 8. Jeżeli pobyt przekracza tydzień, liczba godzin zajęć dydaktycznych do zrealizowania wynosi 8 + (8/5 pomnożone przez liczbę dodatkowych dni).

Minimalny okres wyjazdu to 2 dni a maksymalny - 60 dni.

 

PROCEDURA WYJAZDU

DOKUMENTY

Wyjeżdżający pracownicy zobowiązani są do przedłożenia następujących dokumentów: 

  1. Wniosek + skierowanie  (online na moja.pg.edu.pl -> wyjazdy -> wnioskuj o wyjazd -> wyjazd na skierowanie) - składane w DMWA po uprzednim podpisaniu przez dziekana/przełożonego
    Przy wypełnianiu wniosku jako dysponenta środków należy wybrać: Maria Doerffer, osoba zatwierdzająca wyjazd: Piotr Dominiak, nr zadania: dla wyjazdów STA - 015320/017613, dla wyjazdów na STT - 018038/017615
  2. Indywidualny program nauczania/szkolenia - składany w DMWA
  3. potwierdzenia zgłoszenia podróży na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych - Odyseusz (wysłane na maila: paulina.strakowska@pg.edu.pl   )

 

Wniosek ostatecznie zaakceptowany w systemie MojaPG (przez kierownika jednostki, dysponenta środków i osobę zatwierdzającą wyjazd) oraz wydrukowany wraz ze skierowaniem należy złożyć w DMWA przed wyjazdem!

 

Po zatwierdzeniu wyjazdu podpisywana jest umowa finansowa pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w ramach programu Erasmus+. 

 

WSPARCIE FINANSOWE

Wsparcie finansowe programu przysługujące na realizację poszczególnych wyjazdów w programie określone jest jako wartość ryczałtowa wyliczana według następującego schematu: wsparcie indywidualne + ryczałt  na podróż

Wsparcie indywidualne (kwoty w Euro na dzień), przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni

Kraj przyjmujący Kwota
Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania 130
Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy 110
Hizpania, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, była jugosławiańska republika Macedonii 100
Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia 80
UWAGA!! Erasmus NIE pokrywa żadnych dodatkowych kosztów wyjazdu (np. opłata za szkolenie).

 

Kwota ryczałtu na podróż liczona jest wg KALKULATORA ODLEGŁOŚCI. Znając liczbę kilometrów następnie należy odczytać należny ryczałt z tabeli poniżej. Aby obliczyć kwotę dofinansowania UE na podróż w obie strony, należy podać odległość podróży w jedną stronę. 

Kwoty w kalkulatorze odległości

Odległość Kwota
100 - 499 km 180
500 - 1999 km 275
2000 - 2999 km 360
3000 - 3999 km 530
4000 - 7999 km 820
ponad 8000 km 1.100

 

ROZLICZENIE Z WYJAZDU

Po powrocie pracownik zobowiązany jest dostarczyć do DMWA potwierdzenie zrealizowania mobilności sporządzone przez instytucję przyjmującą. Dokument ten jest podstawą rozliczenia wyjazdu.

Pracownik zobowiązany jest do wypełnienia ankiety on-line, link do której zostanie wysłany przez system Mobility Tool po zrealizowaniu mobilności.

Pracownik zobowiązany jest również złożyć w DMWA formularz rozliczenia wyjazdu.

KONTAKT

Paulina Strąkowska

paulina.strakowska@pg.edu.pl

58 347 2290

 

LOKALIZACJA:

ul. Narutowicza 11/12
Gmach B (budynek nr 10)
I piętro, p. 101