WYJAZDY PRACOWNIKÓW

 

W ramach programu Erasmus+ na Politechnice Gdańskiej realizuje się dwa typ wyjazdów:

1.    wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (tzw. STA)
2.    wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych (tzw. STT)

 

Uczestnik, wyjeżdżający na STA jest zobowiązany do przeprowadzenia ogółem 8 godzin zajęć dydaktycznych w ciągu 5 dni. Minimalna liczba godzin zajęć dydaktycznych do zrealizowania w ciągu jednego tygodnia lub krótszego pobytu wynosi 8. Jeżeli pobyt przekracza tydzień, liczba godzin zajęć dydaktycznych do zrealizowania wynosi 8 + (8/5 pomnożone przez liczbę dodatkowych dni).

Minimalny okres wyjazdu to 2 dni a maksymalny - 60 dni.

 

PROCEDURA WYJAZDU


 

DOKUMENTY

Wyjeżdżający pracownicy zobowiązani są do przedłożenia następujących dokumentów: 

  1. Wniosek o wyjazd w ramach zawartej umowy (online na moja.pg.edu.pl -> wyjazdy -> wnioskuj -> wniosek o wyjazd w ramach zawartej umowy).
    Przy wypełnianiu wniosku jako dysponenta środków należy wybrać: Maria Doerffer, osoba zatwierdzająca wyjazd: Janusz Nieznański, nr zadania: dla wyjazdów STA - 015320/017613, dla wyjazdów na STT - 018038/017615
  2. Indywidualny program nauczania/szkolenia - składany w DMWA
  3. potwierdzenia zgłoszenia podróży na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych - Odyseusz (wysłane na maila: international@pg.edu.pl   )

 

Wniosek musi zostać ostatecznie zaakceptowany w systemie MojaPG (przez kierownika jednostki, dysponenta środków i osobę zatwierdzającą wyjazd) najpóźniej 2 tygodnie przed wyjazdem!

 

Po zatwierdzeniu wyjazdu podpisywana jest umowa finansowa pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w ramach programu Erasmus+. 

 

WSPARCIE FINANSOWE

Wsparcie finansowe programu przysługujące na realizację poszczególnych wyjazdów w programie określone jest jako wartość ryczałtowa wyliczana według następującego schematu: wsparcie indywidualne + ryczałt  na podróż.

WSPARCIE INDYWIDUALNE (kwoty w Euro na dzień), przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni:

Stawki dofinansowania Programu Erasmus+ 
UWAGA!! Erasmus NIE pokrywa żadnych dodatkowych kosztów wyjazdu (np. opłata za szkolenie).
Kraj przyjmujący Kwota
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania  180
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 160
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska 140

 

KWOTA RYCZAŁTU NA PODRÓŻ liczona jest wg KALKULATORA ODLEGŁOŚCI. Znając liczbę kilometrów następnie należy odczytać należny ryczałt z tabeli poniżej. Aby obliczyć kwotę dofinansowania UE na podróż w obie strony, należy podać odległość podróży w jedną stronę. 

Kwoty w kalkulatorze odległości:

Odległość Kwota
10 - 99 km 20
100 - 499 km 180
500 - 1999 km 275
2000 - 2999 km 360
3000 - 3999 km 530
4000 - 7999 km 820
ponad 8000 km 1.500

 

ROZLICZENIE Z WYJAZDU

Po powrocie pracownik zobowiązany jest dostarczyć do DMWA potwierdzenie zrealizowania mobilności sporządzone przez instytucję przyjmującą. Dokument ten jest podstawą rozliczenia wyjazdu.

Pracownik zobowiązany jest do wypełnienia ankiety on-line, link do której zostanie wysłany przez system Mobility Tool po zrealizowaniu mobilności.

Pracownik zobowiązany jest również złożyć w DMWA formularz rozliczenia wyjazdu.

 
KONTAKT

 

international@pg.edu.pl

 

 

LOKALIZACJA:

ul. Narutowicza 11/12
Misiówka (budynek nr 14)