30 września 2016 skończyła się kolejna 3-letnia edycja programu FSS - Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni.
Kolejne edycje programu mobilnościowego FSS planowane są od roku 2018/2019!

 

25 listopada 2016 r. w Warszawie odbyła się konferencja zamykająca II edycję programu FSS, pt.: "Granty EOG i norweskie na rzecz międzynarodowej mobilności, współpracy i rozwoju edukacji".

Podczas konferencji Politechnice Gdańskiej została wręczona statuetka i dyplom Lidera Mobilności FSS w kategorii: liczba wysłanych studentów. W imieniu uczelni gratulację odebrała osobiście p. Katarzyna Doerffer, koordynator programu FSS.

Strona dotycząca konferencji wraz z materiałami pokonferencyjnymi, a więc prezentacjami, galerią zdjeć, podsumowaniem edycji oraz prognozami na przyszłą edycję FSS  znajduje się na stronie: http://www.fss.org.pl/promocja/spotkania/konferencja-zamykajaca-ii-edycje-funduszu-stypendialnego-i-szkoleniowego

      

 

OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE

Program Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy - Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni (dalej zwany Projektem) jest to program edukacyjny finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego krajów EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i środków krajowych.

 

Z budżetu projektu mogą być finansowane zarówno wyjazdy studentów i pracowników z PG do uczelni/instytucji z Państw Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein), jak i przyjazdy z Państw-Darczyńców do PG:

  • wyjazdy studentów PG na okres studiów (3-12 miesięcy w jednym r.ak.),
  • przyjazdy studentów z Państw-Darczyńców (3-12 miesięcy w jednym r.ak.)
  • wyjazdy studentów PG na praktyki do instytucji (3-12 miesięcy w jednym r.ak.)
  • przyjazdy studentów z Państw-Darczyńców na praktyki (3-12 miesięcy w jednym r.ak.)
  • wyjazdy nauczycieli akademickich PG do uczelni partnerskich z Państw-Darczyńców w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (1 dzień - 6 tygodni)
  • przyjazdy nauczycieli z Państw-Darczyńców do PG w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (1 dzień - 6 tygodni)
  • wyjazdy nauczycieli i pracowników administracyjnych PG do uczelni partnerskich z Państw-Darczyńców w celu realizacji stażu towarzyszącego, udziału w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach, doskonalących umiejętnosci i poszerzających wiedzę w danej dziedzinie (1 dzień-6 tygodni)
  • przyjazdy nauczycieli i pracowników administracyjnych z Państw-Darczyńców do PG w celu j.w. (1 dzień-6 tygodni)

 

Wymiany mogą sie odbywać tylko na podstawie uprzednio podpisanej umowy międzyinstytucjonalej w ramach Programu FSS!!

 

W roku akademickim 2015/16 Politechnika Gdańska uczestniczyła w Projekcie po raz czwarty. Wcześniejsze edycje miały miejsce w latach 2009/10, 2010/11, 2013/14 oraz 2014/15. W tym r.ak. PG otrzymała dotychczas najwyższe dofinansowanie.

 

                                                                           

                            fot. Dorota Gaweł

 

Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie internetowej: www.fss.org.pl, w zakładce "Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni" oraz www.eeagrants.org.