WYJAZDY PRACOWNIKÓW - KRAJE PARTNERSKIE

 

W ramach programu Erasmus+ na Politechnice Gdańskiej realizuje się dwa typ wyjazdów:

1.    wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (tzw. STA)
2.    wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych (tzw. STT)

 

Uczestnik, wyjeżdżający na STA jest zobowiązany do przeprowadzenia ogółem 8 godzin zajęć dydaktycznych w ciągu 5 dni. Minimalna liczba godzin zajęć dydaktycznych do zrealizowania w ciągu jednego tygodnia lub krótszego pobytu wynosi 8. Jeżeli pobyt przekracza tydzień, liczba godzin zajęć dydaktycznych do zrealizowania wynosi 8 + (8/5 pomnożone przez liczbę dodatkowych dni).

Minimalny okres wyjazdu to 5 dni, maksymalny - 60 dni.

 

PROCEDURA WYJAZDU

DOKUMENTY

Wyjeżdżający pracownicy zobowiązani są do przedłożenia następujących dokumentów: 

  1. Wniosek o wyjazd w ramach zawartej umowy (online na www.moja.pg.gda.pl -> wyjazdy -> wnioskuj -> wniosek o wyjazd w ramach zawartej umowy) - składane w DMWA po uprzednim podpisaniu przez dziekana/przełożonego. 
    Przy wypełnianiu wniosku jako dysponenta środków należy wybrać: Maria Doerffer, osoba zatwierdzająca wyjazd: Janusz Nieznański, nr zadania: proszę o kontakt z DMWA
  2. Indywidualny program nauczania/szkolenia - składany w DMWA
  3. potwierdzenia zgłoszenia podróży na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych - Odyseusz (wysłane na maila: international@pg.edu.pl)

 

Wniosek musi zostać ostatecznie zaakceptowany w systemie MojaPG (przez kierownika jednostki, dysponenta środków i osobę zatwierdzającą wyjazd) najpóźniej 2 tygodnie przed wyjazdem!

 

Po zatwierdzeniu wyjazdu podpisywana jest umowa finansowa pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w ramach programu Erasmus+. 

 

WSPARCIE FINANSOWE

Wsparcie finansowe programu przysługujące na realizację poszczególnych wyjazdów w programie określone jest jako wartość ryczałtowa wyliczana według następującego schematu: 

WSPARCIE INDYWIDUALNE 180 € / DZIEŃ

+

RYCZAŁT NA PODRÓŻ wg Kalkulatora odległości 

 

Podana wysokość wsparcia indywidualnego dotyczy wyjazdów trwających nie dłużej niż 14 dni

Znając liczbę kilometrów następnie należy odczytać należny ryczałt z tabeli poniżej. Aby obliczyć kwotę dofinansowania UE na podróż w obie strony, należy podać odległość podróży w jedną stronę. 

Kwoty w kalkulatorze odległości

Odległość Kwota
100 - 499 km 180
500 - 1999 km 275
2000 - 2999 km 360
3000 - 3999 km 530
4000 - 7999 km 820
ponad 8000 km 1.100

 

UWAGA!! Erasmus NIE pokrywa żadnych dodatkowych kosztów wyjazdu (np. opłata za szkolenie).

 

ROZLICZENIE Z WYJAZDU

Po powrocie pracownik zobowiązany jest dostarczyć do DMWA potwierdzenie zrealizowania mobilności sporządzone przez instytucję przyjmującą. Dokument ten jest podstawą rozliczenia wyjazdu.

Pracownik zobowiązany jest do wypełnienia ankiety on-line, link do której zostanie wysłany przez system Mobility Tool po zrealizowaniu mobilności.

Pracownik zobowiązany jest również złożyć w DMWA formularz rozliczenia wyjazdu.

KONTAKT
 


international@pg.edu.pl
 

 

LOKALIZACJA

ul. Narutowicza 11/12
Misiówka (budynek nr 14)