Kontakt | Politechnika Gdańska

Treść strony

Kontakt

 

Dział Współpracy Międzynarodowej podlega merytorycznie Prorektorowi ds. umiędzynarodowienia i innowacji Prof. dr hab. inż. Januszowi Nieznańskiemu. 


Anna Modrzejewska
Kierownik Działu
tel. +48 58 347 12 89
anna.modrzejewska@pg.edu.pl
budynek nr 14, II piętro, pok. 21
- zarządzanie działem
- koordynacja działań promocyjnych i informacyjnych działu

- Core Officer w Sojuszu ENHANCE oraz Institutional Liaison w CESAER 

Monika Czerepak
Zastępca Kierownika Działu
tel. +48 58 348 65 78
monika.czerepak@pg.edu.pl
budynek nr 14, I piętro, pok. 14
- rekrutacja cudzoziemców na studia I stopnia w języku angielskim
- koordynacja Welcome Office

Maria Doerffer
Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+
tel. +48 58 347 20 42
maria.doerffer@pg.edu.pl
budynek nr 14, I piętro, pok. 11
- koordynacja programu Erasmus+ 

 

Wyjazdy zagraniczne studentów

Justyna Ksionek
tel. +48 58 347 17 80
justyna.ksionek@pg.edu.pl
budynek nr 14, I piętro, pok. 13
godziny przyjmowania: pn - czw: 9 - 13 / pt nieczynne
- wyjazdy studentów na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+ 
(obsługa studentów z WArch, WChem, WETiI, WEiA)

Rong Li
tel. +48 58 347 16 44
rong.li@pg.edu.pl
budynek nr 14, I piętro, pok. 13
godziny przyjmowania: pn - czw: 9 - 13 / pt nieczynne
- wyjazdy studentów na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+ 
(obsługa studentów z WZiE, WIMiO, WFTiMS, WILiŚ)
- współpraca z uczelniami w krajach azjatyckich

 

Wyjazdy/przyjazdy zagraniczne pracowników

inż. Małgorzata Świrydo
tel. +48 58 347 22 90
malgorzata.swirydo@pg.edu.pl
budynek nr 14, I piętro, pok. 11
godziny przyjmowania: pn - czw: 9 - 13 / pt nieczynne
- koordynacja umów w ramach Programu Erasmus+
- przyjazdy i wyjazdy pracowników w ramach Programu Erasmus+ 
 

Marta Wojcieszenko
tel. +48 58 347 27 37
marta.wojcieszenko@pg.edu.pl
budynek nr 14, II piętro, pok. 23
godziny przyjmowania: pn - czw: 9 - 13 / pt nieczynne
- wyjazdy pracowników w ramach programu Americium IDUB
- sprawy finansowo-administracyjne działu
 

Dorota Janczak
tel. +48 348 65 79
dorota.janczak@pg.edu.pl
stypendia.nawa@pg.edu.pl
projekty.dwm@pg.edu.pl
budynek nr 14, II piętro, pok. 23

godziny przyjmowania: pn - czw: 9 - 13 / pt nieczynne
- wyjazdy pracowników w ramach programu Europium
- przyjazdy pracowników w ramach programu Einstenium
- projekty NAWA
- stypendia NAWA 

 

Tłumacz            

Magda Białowicz
tel. +48 58 348 65 76
tlumacz@pg.edu.pl
budynek nr 14, II piętro, pok. 22
- tłumaczenia na język angielski

 

Promocja

Urszula Szymajda-Grzegory
urszula.grzegory@pg.edu.pl
tel. +48 58 348 65 77
budynek nr 14, II piętro, pok. 22
- obsługa mediów społecznościowych
- współpraca z platformami edukacyjnymi

Justyna Sudakowska
tel. +48 58 348 65 77
justyna.sudakowska@pg.edu.pl
budynek nr 14, II piętro, pok. 22
- obsługa strony internetowej
- organizacja wydarzeń 

 

Rekrutacja Zagraniczna

Wiktoria Witkowska
tel. +48 58 347 28 28
wiktoria.witkowska@pg.edu.pl
budynek nr 14, I piętro, pok. 12
godziny przyjmowania: pn - czw: 9 - 13 / pt nieczynne
- rekrutacja cudzoziemców na studia I I II stopnia w języku polskim
- obsługa studentów i gości zagranicznych

Paulina Szumera
tel. +48 58 347 23 84
paulina.szumera@pg.edu.pl
budynek nr 14, I piętro, pok. 12
godziny przyjmowania: pn - czw: 9 - 13 / pt nieczynne
- rekrutacja cudzoziemców na studia II stopnia w języku angielskim
- obsługa studentów i gości zagranicznych

Krzysztof Dąbrowski
tel. +48 58 347 16 42
krzysztof.dabrowski@pg.edu.pl
budynek nr 14, I piętro, pok. 12
godziny przyjmowania: pn - czw: 9 - 13 / pt nieczynne
- rekrutacja cudzoziemców na studia I stopnia w języku angielskim
- obsługa studentów i gości zagranicznych

 

Welcome Office

Katarzyna Bauer-Mikołajczyk
tel. +48 514 833 503
tel. +48 347 21 00
katarzyna.mikolajczyk@pg.edu.pl
welcome@pg.edu.pl
budynek nr 11 (Hydromechanika)
- obsługa studentów z zagranicy - pomoc przy legalizacji pobytu
- obsługa przyjeżdżających naukowców i profesorów zagranicznych

Atoosa Bahrani
tel. +48 514 833 503
tel. +48 347 21 00
atoosa.bahrani@pg.edu.pl
welcome@pg.edu.pl
erasmus@pg.edu.pl
budynek nr 11 (Hydromechanika)
- obsługa studentów z zagranicy - pomoc przy legalizacji pobytu
- obsługa przyjeżdżających naukowców i profesorów zagranicznych
- studenci przyjeżdzający w ramach programu Erasmus+


Inna Sobaszek
Długotrwała nieobecność, kontakt: Justyna Ksionek, justyna.ksionek@pg.edu.pl
Katarzyna Doerffer
Długotrwała nieobecność, kontakt: international@pg.edu.pl
Rui Wang-Kwiecińska
Długotrwała nieobecność, kontakt: Rong Li, rong.li@pg.edu.pl

Dział Współpracy Międzynarodowej

ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
budynek nr 14 (mapa)

international@pg.edu.pl
tel. +48 58 347 27 37
WhatsApp

Welcome Office

ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
budynek nr 11 (mapa)

welcome@pg.edu.pl
tel. +48 514 833 503
tel. +48 347 21 00