Koordynator Uczelniany - mgr Maria DOERFFER mdoerffer@pg.edu.pl, international@pg.edu.pl

Studenci wyjeżdżający na studia i praktyki (WFTiMS, WILiŚ, WMech, WOiO, WZiE) - mgr Inna SOBASZEK, inna.sobaszek@pg.edu.pl

Studenci wyjeżdżający na studia i praktyki (WArch, WChem, WETI, WEiA) - mgr Barbara Urbańska barbara.urbanska@pg.edu.pl

Studenci przyjeżdżający - mgr Paulina SZUMERA pauszume@pg.edu.pl

Umowy Erasmus+ i wyjazdy pracowników - mgr inż. Małgorzata ŚWIRYDO malswiry@pg.edu.pl

Koordynatorzy wydziałowi:

Wydział Koordynator Email Telefon Pokój
Arch

dr inż. arch. Justyna Borucka

dr inż arch. Bartosz MACIKOWSKI

jborucka@pg.edu.pl

bmacik@pg.edu.pl, erasmus.wa@pg.edu.pl

583471944

583472182

Gmach Główny, p 309

Gmach Główny, p. 318

Chem

dr inż. Justyna Łuczak

dr hab. inż. Błażej Kudłak, prof. nadzw. PG

juslucza@pg.edu.pl
 

blakudla@pg.edu.pl

58 347 13 65

58 347 13 56

Budynek A Wydziału Chemicznego (bud. 6) pokój 36

EiA dr inż.Beata Pałczyńska erasmus.weia@pg.edu.pl 58 347 29 35 Gmach EiA , E-26
ETI dr inż. Anna BOBKOWSKA annbobko@pg.edu.pl 583471037 Gmach ETI A (bud. 41), p. EA 647
FTiMS

dr inż. Justyna SZOSTAK

dr inż. Beata BOCHENTYN

Justyna.szostak@pg.edu.pl

beata.bochentyn@pg.edu.pl
 

583472012

583486613
 

Gmach Główny, p. 109c

Centrum Nano A, 4/11

ILiŚ

dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz,
prof. nadzw. PG

aneta.luczkiewicz@pg.edu.pl 

583472205

Gmach Główny, p. 158
Mech dr inż. Krzysztof KRZYSZTOFOWICZ kkrzyszt@pg.edu.pl 583471701 Budynek WMech (bud. 40), p. 216
OiO dr inż. Roman LIBERACKI romanl@pg.edu.pl 583471850 Budynek WOiO (bud. 30), p. 601 E
ZiE dr Magdalena POPOWSKA mpop@pg.edu.pl, erasmus@zie.pg.edu.pl 583472494 Budynek WZiE (bud. 50), p. 404