Koordynator Uczelniany - mgr Maria DOERFFER mdoerffer@pg.edu.pl, international@pg.edu.pl

Studenci wyjeżdżający na studia i praktyki (WFTiMS, WILiŚ, WMech, WOiO, WZiE) – mgr Justyna Ksionek, justyna.ksionek@pg.edu.pl

Studenci wyjeżdżający na studia i praktyki (WArch, WChem, WETI, WEiA) - mgr Barbara Urbańska barbara.urbanska@pg.edu.pl

Studenci przyjeżdżający - mgr Paulina Szumera pauszume@pg.edu.pl

Umowy Erasmus+ i wyjazdy pracowników - mgr inż. Małgorzata Świrydo malswiry@pg.edu.pl

Koordynatorzy wydziałowi:

Wydział Koordynator Email Telefon Pokój
Arch

dr inż. arch. Justyna Borucka

dr inż arch. Bartosz MACIKOWSKI

jborucka@pg.edu.pl

bmacik@pg.edu.pl, erasmus.wa@pg.edu.pl

583471944

583472182

Gmach Główny, p 309

Gmach Główny, p. 318

Chem

dr inż. Paweł Kubica

pawel.kubica@pg.ed.pl

58 347 18 33

Budynek A Wydziału Chemicznego (bud. 6) pokój 36

EiA dr inż.Beata Pałczyńska erasmus.weia@pg.edu.pl 58 347 29 35 Gmach EiA , E-26
ETI dr inż. Anna BOBKOWSKA annbobko@pg.edu.pl 583471037 Gmach ETI A (bud. 41), p. EA 647
FTiMS

dr inż. Justyna SZOSTAK

dr inż. Beata BOCHENTYN

Justyna.szostak@pg.edu.pl

beata.bochentyn@pg.edu.pl
 

583472012

583486613
 

Gmach Główny, p. 109c

Centrum Nano A, 4/11

ILiŚ

dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz,
prof. nadzw. PG

aneta.luczkiewicz@pg.edu.pl 

583472205

Gmach Główny, p. 158
IMiO

Dla dawnego Wydziału Mechanicznego: dr inż. Krzysztof KRZYSZTOFOWICZ

Dla dawnego OiO: dr inż. Małgorzata ŚMIAŁEK-TELEGA

kkrzyszt@pg.edu.pl

 

 

 

smialek@pg.edu.pl

583471701

 

 

 

583472614

Budynek WMech (bud. 40), p. 216

 

 

 

Budynek OiO (bud 30), p. 314

ZiE dr Katarzyna STANKIEWICZ 583486005 Budynek WZiE (bud. 50), p. 509