Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej

Politechnika Gdańska

ul. G. Narutowicza 11/12

80-233 Gdańsk

Misiówka budynek nr 14

international@pg.edu.pl

Pełniąca obowiązki Kierownika Działu 

Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+

mgr MARIA DOERFFER

tel: 58 347 20 42

mdoerffer@pg.edu.pl

 • zarządzanie DMWA

 • koordynacja działań promocyjnych i informacyjnych DMWA

 • obsługa gości zagranicznych

 • koordynacja programu Erasmus+

 

mgr BARBARA URBAŃSKA

tel.: 58 347 17 80

barbara.urbanska@pg.edu.pl

 • wyjazdy studentów w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych (w tym na studia w ramach Programu ERASMUS+): WARCH, WCHEM, WETI, WEiA

 • Double degree konsultacje

Godziny przyjmowania: PON - CZW: 09:00 - 12:00
                                      PIĄTEK NIECZYNNE

mgr INNA SUCHKOVA

tel: 58 347 27 65

inna.suchkova@pg.edu.pl

 • wyjazdy studentów w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych (w tym na studia w ramach Programu ERASMUS+): WFTiMS, WMECH, WILiŚ, WOiO, WZiE

Godziny przyjmowania: PON - CZW: 09:00 - 12:00
                                      PIĄTEK NIECZYNNE
 

OLGA LUDYGA

 

olga.ludyga@pg.edu.pl

 • metodologia dydaktyki wielokulturowej

dr inż. PAULINA STRĄKOWSKA

tel: 58 347 22 90

pauanton@pg.edu.pl

 • umowy interinstytucjonalne Programu Erasmus+

 • wyjazdy pracowników uczelni w ramach programu Erasmus+

 • długotrwała nieobecność kontakt international@pg.edu.pl

mgr inż MAŁGORZATA ŚWIRYDO

tel.: 58 347 2737

malswiry@pg.edu.pl

 • sprawy finansowo - administracyjne działu

 • pracownicy wyjeżdżający w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych

mgr KATARZYNA DOERFFER (poprzednio Jezierska)

tel.: 58 347 17 80

katarzyna.doerffer@pg.edu.pl

 • wyjazdy studentów w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych (w tym na studia w ramach Programu ERASMUS+): WARCH, WCHEM, WETI, WEiA

 • wymiana z uczelniami w USA

 • prowadzenie strony internetowej działu

urlop macierzyński

 

Biuro Obsługi Studentów i Gości Zagranicznych  -  Бюро по обслуживанию инностранных студентов и гостей 

Приём иностранных граждан на обучение в Гданьский Политехнический университет 

Politechnika Gdańska

ul. G. Narutowicza 11/12

Misiówka budynek nr 14

80-233 Gdańsk

studygut@pg.gda.pl

visitgut@pg.gda.pl

mgr MONIKA CZEREPAK

tel: 58 348 65 78 

monczere@pg.edu.pl

 • rekrutacja cudzoziemców na studia w języku angielskim z krajów: Indie, Iran, Chiny, Egipt 

 • obsługa studentów i gości zagranicznych anglojęzycznych 

Godziny przyjmowania: PON - CZW: 09:00 - 12:00
                                      PIĄTEK NIECZYNNE

mgr YULIYA KULNEVA

tel: 58 347 28 28

yuliya.kulneva@pg.edu.pl

 • rekrutacja cudzoziemców na studia w języku polskim z krajów: Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja, Ukraina

 • obsługa studentów i gości zagranicznych

 • stypendyści Rządu Polskiego (NAWA), Program Stypendialny im. I. Łukasiewicza, Program im. S. Banacha

Godziny przyjmowania: PON - CZW: 09:00 - 12:00
                                      PIĄTEK NIECZYNNE

mgr PAULINA SZUMERA

tel.: 58 347 23 84

pauszume@pg.edu.pl

 • obsługa studentów przyjeżdżających w ramach programu Erasmus+

 • zamówienia publiczne, w tym związane z realizacją programu Erasmus+

 • baza umów międzynarodowych, w tym umów w ramach programu Erasmus+

Godziny przyjmowania: PON - CZW: 09:00 - 12:00
                                      PIĄTEK NIECZYNNE
 

Ray Wang - Kwiecińska

tel.: 58 347 16 44

rui.wang@pg.edu.pl

 • obsługa studentów chińskich

 • współpraca z partnerami chińskimi

 • obsługa studentów cudzoziemców - pozwolenia na pobyt

Godziny przyjmowania: PON - CZW: 10:00 - 12:00
                                      PIĄTEK NIECZYNNE