Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej

Politechnika Gdańska

ul. G. Narutowicza 11/12

80-233 Gdańsk

Gmach B, pok. 101

international@pg.edu.pl

 

Kierownik Działu 

mgr KAROLINA WYSOCKA

tel.: 58 347 20 42 ; 666 307 520

karolina.wysocka@pg.edu.pl

 • zarządzanie DMWA

 • koordynacja działań promocyjnych i informacyjnych DMWA

 • obsługa gości zagranicznych

NIEOBECNOŚĆ: 29 - 31 stycznia

Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+

mgr MARIA DOERFFER

tel: 58 347 12 89

mdoerffer@pg.edu.pl

 • koordynacja programu Erasmus+

mgr KATARZYNA DOERFFER (poprzednio Jezierska)

tel.: 58 347 17 80

katarzyna.doerffer@pg.edu.pl

 • wyjazdy studentów w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych (w tym na studia w ramach Programu ERASMUS+): WARCH, WCHEM, WETI, WEiA

 • wyjazdy studentów  na praktyki w ramach Programu ERASMUS+

 • koordynacja programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy - Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni (EEA/Norway Grants)

 • wymiana z uczelniami w USA

 • prowadzenie strony internetowej działu

Godziny przyjmowania: PON - WT: 11.00 - 14.00, ŚR-CZW: 8.00 - 11.00

ALEKSANDRA IGNACIONEK

tel: 797 306 036

aleignac@pg.edu.pl, aleksandra.ignacionek@pg.edu.pl

 • promocja międzynarodowa

NIEOBECNOŚĆ: 29-31 stycznia

mgr BEATA KASZKUR (poprzednio Wajdzik)

Od 29 grudnia 2017 na emeryturze
 

mgr EWA POŁOŃSKA

Od 28 grudnia 2017 na emeryturze

mgr inż. PAULINA STRĄKOWSKA

tel: 58 347 22 90

pauanton@pg.edu.pl

 • umowy interinstytucjonalne Programu Erasmus+

 • wyjazdy pracowników uczelni w ramach programu Erasmus+

NIEOBECNOŚĆ: 26 stycznia

mgr inż. TERESA STRZELECKA - BARCZYŃSKA

Od 28 grudnia 2017 na emeryturze

mgr INNA SUCHKOVA

tel: 58 347 27 65

inna.suchkova@pg.edu.pl

 • wyjazdy studentów w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych (w tym na studia w ramach Programu ERASMUS+): WFTiMS, WMECH, WILiŚ, WOiO, WZiE

Godziny przyjmowania: PON - WT: 11:00 - 14:00, ŚR - CZW: 8:00 - 11:00
NIEOBECNOŚĆ: 16 luty

mgr inż MAŁGORZATA ŚWIRYDO

tel.: 58 347 2737

malswiry@pg.edu.pl

 • sprawy finansowo - administracyjne działu

 • pracownicy wyjeżdżający w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych

 • wyjazdy delegacyjne pracowników administracji wewnętrznej

 

Biuro Obsługi Studentów i Gości Zagranicznych  -  Бюро по обслуживанию инностранных студентов и гостей 

Приём иностранных граждан на обучение в Гданьский Политехнический университет 

Politechnika Gdańska

ul. G. Narutowicza 11/12

Gmach Główny, pok. 265

80-233 Gdańsk

studygut@pg.gda.pl

visitgut@pg.gda.pl

mgr MONIKA CZEREPAK

tel: 58 347 28 28 ; 797 306 035

monczere@pg.edu.pl

 • rekrutacja cudzoziemców na studia w języku angielskim z krajów: Indie, Iran, Chiny, Egipt 

 • obsługa studentów i gości zagranicznych anglojęzycznych 

GODZINY PRZYJMOWANIA
Pon - Śr: 8.30 - 12.30
Czw:       8.30 - 16.30

mgr YULIYA KULNEVA

tel: 58 347 23 84

yuliya.kulneva@pg.edu.pl

 • rekrutacja cudzoziemców na studia w języku polskim z krajów: Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja, Ukraina

 • obsługa studentów i gości zagranicznych

 • stypendyści Rządu Polskiego (NAWA), Program Stypendialny im. I. Łukasiewicza, Program im. S. Banacha

NIEOBECNOŚĆ: 19 stycznia

mgr PAULINA SZUMERA

tel.: 58 347 23 84

pauszume@pg.edu.pl

 • obsługa studentów przyjeżdżających w ramach programu Erasmus+

 • zamówienia publiczne, w tym związane z realizacją programu Erasmus+

 • baza umów międzynarodowych, w tym umów w ramach programu Erasmus+

NIEOBECNOŚĆ: 19 stycznia