Projekt BILAT USA 4.0 (Bilateral Coordination for the Enhancement and Development of S&T Partnership between the European Union and the United States of America) jest to projekt, którego zadaniem jest wspieranie, poprawa i rozwój współpracy badawczej, naukowej i innowacji między UE i USA. 

W ramach projektu została stworzona lista potencjalnych źródeł dofinansowania ze Stanów Zjednoczonych na w/w działania: U.S. Funding Opportunities for EU Researchers.

W publikacji znajduje się lista agencji federalnych i niefederalnych, które pomagają naukowcom z UE w wyszukiwaniu możliwości dofinansowania do badań i innowacji. Lista ta zawiera źródła, które akceptują aplikantów i/lub współpracę z zagranicznymi instytucjami w ramach projektów. Ma również na celu przybliżenie naukowcom z UE funkcjonowanie systemu finansowania przez USA projektów badawczych.