WYJAZD W RAMACH UMOWY O WYMIANĘ STUDENCKĄ Z UNIVERSITY OF NEVADA (UNR) - COLLEGE OF ENGINEERING

 

W ramach umowy rocznie może wyjechać 3 studentów z PG na okres 1 - 2 semestrów. 

UWAGA!! Umowa z Nevadą, nie jest umową o podwójnym dyplomowaniu. Studenci po zakończeniu pobytu w USA nie otrzymają żadnego stopnia, tylko będą zobowiązani do obrony pracy dyplomowej w Polsce.

 

I. PROCEDURA APLIKACYJNA
 1. zgłoszenie się do koorynatora wydziałowego PG oraz do DMWA, ustalenie możliwości wyjazdu i aplikowania
 2. wysłanie nominacji do UNR przez koordynatora wydziałowego PG
 3. złożenie 'application form' (druk dostępny w DMWA) wraz z wymaganymi dokumentami (szczegóły poniżej w punkcie II)
II. INFORMATION SHEET

Do pobrania tutaj

W nim znajdą Państwo informacje na temat:

 1. procedury aplikacyjnej na studia
 2. roku akademickiego
 3. systemu ocen
 4. procedury aplikacyjnej o akademik
 5. wymaganych opłatach
 6. wymaganiach językowych
  i inne
Formularz aplikacyjny, o którym mowa w powyższym Information Sheet, znajduje się w DMWA do wglądu. Osoby, które przejdą pomyślnie rekrutację otrzymają druk mailowo.
Istnieje możliwość odbycia kursu językowego w UNR przed rozpoczęciem studiów (tzw. IELC program). Po odbyciu takiego kursu student może zostać zwolniony ze zdawania egzaminu językowego wymaganego przez uczelnię do podjęcia studiów. Studia będzie można podjąć dopiero po odbyciu tego kursu. Dla studentów PG uczelnia oferuje 20% rabat na w/w kurs. Szczegóły na stronie: http://www.unr.edu/ielc/prospective-students
UNR wymaga średniej 2,75 GPA. Średnią można wstępnie wyliczyć na stronie: http://www.foreigncredits.com/resources/GPA-Calculator/. Wysyłając uczelni Transcript of records nie należy zmieniać systemu ocen, tylko pozostawić taki, jaki jest stosowany na PG.
III. KATALOG PRZEDMIOTÓW
IV. FINANSOWANIE

Każdy student jest zobowiązany do posiadania wizy J-1 oraz pokrycia we własnym zakresie kosztów pobytu, zakwaterowania, podróży, zakupu książek, ubezpieczenia zdrowotnego i na czas podróży i innych związanych z wyjazdem. 

PG NIE oferuje stypendiów na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem na studia do USA, jednakże student może aplikować o stypendium rządowe lub inne we własnym zakresie.
Studenci PG, którzy zostaną zaakceptowani przez UNR, College of Engineering będą zwolnieni z tzw. differential fees za każdy wybrany przedmiot (patrz: Information sheet, pkt II, s. 5, Mandatory Fees/semester)
V. TERMINY APLIKACJI
 1. Semestr jesienny lub cały rok akademicki1 marca (rekrutacja jest otwarta od 15 marca do 15 lipca, ale partner zasugerował, że aplikując do 1 marca student ma największe szanse, by otrzymać miejsce w akademiku i uczestniczyć w wybranych zajęciach),
  Semestr wiosenny: 1 grudnia
 2. ustalony przez wydział (inny lub taki sam, jak w przypadku aplikacji na wyjazd w ramach programu Erasmus+ studia) - kontakt z dziekanatem i/lub koordynatorem wydziałowym Erasmus+.
VI. UBEZPIECZENIE

Ubezpieczenie zdrowotne powinno spełniać wymagania US exchange visitor program (zakładka "Insurance").

Amerykańskie ubezpieczenia zdrowotne nie obejmują opieki okulistycznej, stomatologicznej i zabiegów kosmetycznych!

 

University of Nevada oferuje ubezpieczenie zdrowotne UNR Student Insurance Plan - koszt 1.400,- $/rok akademicki - które spełnia w/w wymagania krajowe.

Student, który zdecyduje się kupić ubezpieczenie prywatnie (w Polsce czy zagranicą), jest zobowiązany do złożenia tzw. "Waiver Form", w którym zaświadcza o ubezpieczeniu w innej firmie i jego zakresie, które powinno być przynajmniej takie jakie wymaga uczelnia.

Więcej informacji na stronie: http://www.unr.edu/shc/students/Insurance.html

VII. ZAKWATEROWANIE

1. ON CAMPUS: http://www.unr.edu/housing
Szczegóły aplikacji o miejsce w akademiku, wymagania, opłaty i inne informacje znajdują się w Information Sheet (punkt II.) - Housing Application

Koszty zakwaterowania w r.ak. 2016/17: http://www.unr.edu/housing/tool-kit/rates-2016-2017

 

2. OFF CAMPUS: http://www.unr.edu/housing/on-campus-housing/off-campus-housing

VIII. KONTAKT

W razie dodatkowych pytań proszę kontaktować się z nami i/lub z p. Jeffreyem Pannelem z University of Nevada.

Kwestie merytoryczne, tj. wybór przedmiotów, jego uznawalność, itp. należy ustalać z koordynatorami wydziałowymi programu Erasmus+, natomiast w Nevadzie - z tzw. doradzcą akademickim p. Candice Bauer.

IX. ZASADY APLIKACJI NA WYDZIAŁACH

_______________________________________________________________________________________________

FAQ
 1. Czy szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu mają wpływ na aplikację do UNR/jej wynik? NIE
 2. Czy szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu mają wpływ na rekrutację na wydziale? PROSZĘ SPRAWDZIĆ NA WYDZIALE, ZAPYTAĆ KOORDYNATORA
 3. Jeśli ukończyłem/studiuję na kierunku z wykładowym językiem angielskim w całości, czy muszę zdawać egzamin językowy wymagany przez UNR? UNR ZGADZA SIĘ NA PRZYJĘCIE TAKICH STUDENTÓW BEZ CERTYFIKATU JĘZYKOWEGO, JEDNAK INFORMACJA O UKOŃCZENIU/ STUDIOWANIU NA KIERUNKU W J. ANGIELSKIM POWINNA BYĆ ZAWARTA W OFICJALNYM TRANSCRIPT OF RECORDS WYSYŁANYM DO UNR
 4. Kto może ubiegać się o wyjazd do UNR? Szczegóły znajdują się na stronie informacji ogólnej o wymianie z USA