WYJAZD W RAMACH UMOWY O WYMIANĘ STUDENCKĄ Z PURDUE UNIVERSITY (PU) - PURDUE POLYTECHNIC INSTITUTE

 

I. PROCEDURA APLIKACYJNA
 1. zgłoszenie się do koordynatora wydziałowego PG i DMWA celem ustalenia możliwości aplikowania i wyjazdu
 2. wysłanie nominacji do PU przez koordynatora wydziałowego PG
 3. otrzymanie maila zwrotnego z kodem dostępu do aplikacji online
 4. złożenie wraz z 'application form' wymaganych przez PU dokumentów (certyfikat językowy, Transcript of Records za cały dotychczasowy tok studiów, kopia paszportu, potwierdzenie z banku o posiadaniu środków finansowych)

Szczegóły na stronie: http://www.studyabroad.purdue.edu/incoming/inc_app_info.cfm

PU wymaga średniej 3,0 GPA. Średnią można wstępnie wyliczyć na stronie: http://www.foreigncredits.com/resources/GPA-Calculator/. Średnia 3,0 w Purdue odpowiada średniej 4,0 w Polsce.
II. TERMINY APLIKACJI
 1. semestr jesienny / cały rok akademicki: 15 marca
  semestr letni: 1 października 
 2. ustalony przez wydział (inny lub taki sam, jak w przypadku aplikacji na wyjazd w ramach programu Erasmus+ studia) - kontakt z dziekanatem i/lub koordynatorem wydziałowym Erasmus+.

III. KATALOG PRZEDMIOTÓW: http://www.studyabroad.purdue.edu/incoming/onlineRegistration.cfm

Po otrzymaniu listu akceptacyjnego z PU, każdemu studentowi zostanie przydzielony tzw. academic advisor, który pomoże w ułożeniu planu zajęć, wprowadzeniu ewentualnych zmian do wybranych przy aplikacji przedmiotów, itp. 

IV. ROK AKADEMICKI:  http://www.studyabroad.purdue.edu/incoming/preparing.cfm

V. FINANSOWANIE

Każdy student jest zobowiązany do posiadania wizy J-1 oraz pokrycia we własnym zakresie kosztów pobytu, zakwaterowania, podróży, zakupu książek, ubezpieczenia zdrowotnego i na czas podróży i innych związanych z wyjazdem. 

PG NIE oferuje stypendiów na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem na studia do USA, jednakże student może aplikować o stypendium rządowe lub inne we własnym zakresie.
VI. UBEZPIECZENIE

Każdy student zobowiązany jest ubezpieczyć się przed wyjazdem do USA. 

Ubezpieczenie zdrowotne powinno spełniać wymagania US exchange visitor program (zakładka "Insurance").

Amerykańskie ubezpieczenia zdrowotne nie obejmują opieki okulistycznej, stomatologicznej i zabiegów kosmetycznych!

 

Purdue University oferuje ubezpieczenie zdrowotne 'PU Insurance Plan'. Koszt to 1.176,- $/rok (semestr jesienny: 476,- $, semestr wiosenny/letni: 700,- $). Ubezpieczenie to spełnia wymagania krajowe.

Student, który zdecyduje się kupić ubezpieczenie prywatnie (w Polsce czy zagranicą), jest zobowiązany do złożenia tzw. 'Waiver Form', w którym zaświadcza o ubezpieczeniu w innej firmie i jego zakresie, które powinno być przynajmniej takie jakie wymaga uczelnia. 

Terminy zapisu na PU Insurance Plan lub złożenia Waiver Form to: 8 września (wyjazd na semestr jesienny/cały rok) i 31 stycznia (wyjazd na semestr wiosenny). Po tym terminie PUSH (Student Health Center) obciąży studenta kwotą 250,- $.

Więcej informacji nt. ubezpieczenia w PU znajduje się tutaj: http://www.purdue.edu/push/Insurance/EnrollmentInformation/international.html

VII. ZAKWATEROWANIE

Purdue University proponuje różne formy zakwaterowania:

 1. on-campus: aplikacja o akademik możliwa jest po akceptacji studenta przez PU (student otrzyma maila z instrukcją). Szczegóły znajdują się na stronie: http://www.housing.purdue.edu/. Rodzaje akademików i warunki są tutaj: http://www.housing.purdue.edu/Housing/Residences/index.html
  Cena zakwaterowania zależy od rodzaju pokoju: http://www.housing.purdue.edu/Housing/Rates.html
 2. off campus
 3. tzw. cooperative housing
 4. prywatne mieszkania i wynajem domów

Szczegóły opisane są przystępnie w handbooku poniżej na stronie 15-18.

VIII. KONTAKT

W razie dodatkowych pytań proszę kontaktować się z nami i/lub z p. Laurą Pike, Associate Director (pikel@purdue.edu).

Kwestie merytoryczne, tj. wybór przedmiotów, jego uznawalność, itp. należy ustalać z koordynatorami wydziałowymi programu Erasmus+, natomiast w PU - z tzw. doradzcą akademickim p. April Robillos (robillos@purdue.edu).

_______________________________________________________________________________________________

 

FAQ
 1.  Czy potwierdzenie bankowe musi wykazywać posiadanie środków w USD? -> Nie, ale by być pewnym czy ma się wymaganą kwotę, należy przeliczyć po najbardziej aktualnym kursie bankowym.
 2. Jakie są koszty utrzymania podczas studiów? -> http://www.purdue.edu/dfa/cost/ UWAGA! Studentów wymiany nie dotyczą tuition fees!!
 3. Kto może się ubiegać o wyjazd do PU? -> Szczegóły na stronie: http://pg.edu.pl/international/wymiana-usa
 4. Czy szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu mają wpływ na aplikację do PU/jej wynik? -> Nie
 5. Czy szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu mają wpływ na rekrutację na wydziale? -> PROSZĘ SPRAWDZIĆ NA WYDZIALE, ZAPYTAĆ KOORDYNATORA