Rekrutacja uzupełniająca

Szanowni Państwo,

w związku z faktem, że kilka osób będących jednocześnie uczestnikami projektu InterPhD2 zrezygnowała ze studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej pojawiły się wakaty. Wystąpiliśmy, zatem do Instytucji Pośredniczącej (NCBR) o możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej. Bardzo niedawno otrzymaliśmy taką zgodę i w związku z tym otwieramy uzupełniającą rekrutację na studia doktoranckie do projektu InterPhD2. Osoby składające dokumentację do normalnej rekrutacji na studia doktoranckie proszę o zgłoszenie chęci przystąpienia do projektu e-mailem do odpowiedniego koordynatora wydziałowego oraz do Sekretarza Projektu:

Koordynator na WCh: prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński
Koordynator na WETI: prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski
Koordynator na WILiŚ: prof. dr hab. inż. Robert Jankowski
Koordynator na WCh UG ds. INTERCHEM: dr hab. Zbigniew Kaczyński, prof. UG

Sekretarz Biura Projektu: dr inż. Agnieszka Głowacz-Różyńska (e-mail: agnieszka.glowacz@pg.edu.pl)

Zasady rekrutacji są takie same jak w roku poprzednim (rok akademicki 2017/2018). Rekrutacja składać się będzie zarówno z oceny przygotowanej dokumentacji/aplikacji jak też rozmowy kwalifikacyjnej. W związku z tym, że jest to rekrutacja uzupełniająca w drugim roku trwania czteroletniego projektu preferowani będą kandydaci mający szansę ukończyć studia doktoranckie i przygotować pracę doktorską w krótszym niż cztery lata terminie.

Do Biura Projektu należy dostarczyć do dnia 19.09.br teczkę z wypełnioną deklaracją chęci uczestnictwa w projekcie oraz wykaz osiągnięć naukowych opiekuna/promotora. Termin rozmów rekrutacyjnych zostanie podany 19.09.br po ustaleniu ostatecznej liczby kandydatów.

2018-2019