Ostateczna lista rankingowa po odwołaniach Ostateczna lista rankingowa po odwołaniach