Szkolenia

Szkolenia z ochrony danych osobowych prowadzone są w formie elektronicznej oraz  stacjonarnej.

Informacja na temat szkoleń e-learningowych.

Szkolenie e-learningowe dla pracowników dostępne jest na uczelnianej platformie eNaucznie - LINK DO SZKOLENIA.
Do udziału w szkoleniu niezbędne jest posiadanie Cenatralnego konta PG, oraz wysłania maila w celuz przypisania do kursu na platformie eNauczanie.
 

Szkolenie jest podzielone na 2 odrębne kursy: podstawowy i dodatkowy. Dla pracowników, którzy w swojej codzinnej pracy przetwarzają dane osobowe przeznaczony jest kurs podstawowy. Kurs można realizwać "na raty". Platforma eNauczenie "pamięta", w którym miejscu danej lekcji użytkownik zakończył ostattnio pracę. Dostęp do kolejnych lekcji kursu aktywuje się autoamtycznie po przerobieniu aktualnie przypisanego materiału.
 

Kurs  podstawowy:

 • Wprowadzenie do ochrony danych osobowych.
 • Prywatność.
 • Ochrona danych osobowych nie tylko w pracy.
 • Zasady przetwarzania danych osobowych (art. 5, 6  RODO).
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 RODO).
 • Zarządzanie ryzykiem w ochronie danych osobowych.
 • Ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych (art. 25 RODO).
 • Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą? 
 • Zarządzanie incydentami.
 • TEST

Kurs dodatkowy:

 • Aspekty prawne w bezpieczeństwie informacji, konsekwencje nieprzestrzegania przepisów prawa (Kodeks karny, prawo autorskie, RODO)
 • Bezpieczeństwo fizyczne pomieszczeń, sprzętu, dokumentów
 • Profilowanie danych.
 • Dane osobowe a kodeks pracy po zmianach.
 • Monitoring wizyjny po wejściu w życie RODO.
 • TEST

Informacja na temat szkoleń stacjonarnych

W celu zorganizowania szkolenia w formie stacjonarnej proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny w celu ustalenia zakresu szkolenia, grupy oraz miejsca szkolenia.