Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody

Zgoda to jeden z warunków (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), na podsatwie którego administrator danych może przetwarzać dane osoby, która taką zgodę wyraziła.

Zgoda (na podstawie art. 4 ust. 11 RODO) to dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba fizyczna, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

Warunki wyrażania zgody:

  • Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, musimy być w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
  • Zgoda musi być przedstawiona w taki sposób, aby móc ją odróżnić od innych kwestii (nie wolno łączyć kilku zgód np. zgody na przetwarzanie w związku z udziałem w jakimś wydarzeniu ze zgodą na wysyłkę newslettera).
  • Osoba, której dane dotyczę musi mieć możliwość wycofania zgody. Cofnięcie zgody powinno być tak samo łatwe jak jej wyrażenie.