Harmonogram pracy Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej

Zgodnie z § 4 załącznika do Uchwały Senatu PG nr 57/2017/XXIV do zadań UKZJK należy podejmowanie działań na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia, a w tym ustalanie harmonogramu działań dla poszczególnych obszarów związanych z jakością kształcenia.

UKZJK przyjęła następujące harmonogramy:

W kadencji 2012-2016:

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja: 10.07.2017 r.