Kontakt

Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Przewodniczący UKZJK: 

dr hab. inż. Jacek Kropiwnicki, prof. nadzw. PG
tel. (58) 347 10 24
e-mail: jkropiwn@pg.edu.pl


Dział Zarządzania Jakością:

ul. G. Narutowicza 11/12
Gmach B [10], pok. 101
80-233 Gdańsk
tel. (58) 348 63 38/39
e-mail: jakosc@pg.edu.pl
strona internetowa: https://pg.edu.pl/dzj »


mgr inż. Marta Jankowska   
tel. (58) 348 63 39
e-mail: marta.jankowska@pg.edu.pl
jakosc@pg.edu.pl

dr inż. Agnieszka Lendzion
tel. (58) 348 63 38     
e-mail: agnieszka.lendzion@pg.edu.pl
jakosc@pg.edu.pl


Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja: 28.09.2021 r.