Kontakt

Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Przewodniczący UKZJK: 

dr hab. inż. Jacek Kropiwnicki, prof. nadzw. PG
tel. (58) 347 10 24
e-mail: jkropiwn@pg.edu.pl


Dział Zarządzania Jakością:

ul. G. Narutowicza 11/12
Gmach Główny, pok. 262
80-233 Gdańsk
tel. (58) 348 63 38/39
e-mail: jakosc@pg.edu.pl


Kierownik działu: 

mgr inż. Marta Jankowska 
(58) 348 63 39
marta.jankowska@pg.edu.pl
 

Pracownicy działu:

mgr Tatiana Ilczyszyn
(58) 348 63 38
tatiana.ilczyszyn@pg.edu.pl

dr inż. Agnieszka Lendzion
(58) 348 63 38      

agnieszka.lendzion@pg.edu.pl

mgr Agnieszka Wyrzykowska
(58) 348 63 38

agnieszka.wyrzykowska@pg.edu.pl

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja: 14.12.2017 r.