Księgi Jakości Kształcenia Politechniki Gdańskiej

Uczelniana Księga Jakości Kształcenia Politechniki Gdańskiej (UKJK) została wprowadzona, jako cyfrowy dokument, zarządzeniem Rektora PG nr 31/2014 z 2 lipca 2014 r.

UKJK swym zakresem obejmuje ogólny opis Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej oraz procedury, dokumenty i formularze dotyczące procesu kształcenia oraz zasad monitorowania i doskonalenia jakości kształcenia na Politechnice Gdańskiej.

Jest dokumentem nadrzędnym w stosunku do Ksiąg Jakości Kształcenia prowadzonych na wydziałach Politechniki Gdańskiej oraz Ksiąg Jakości Kształcenia prowadzonych w centrach dydaktycznych Politechniki Gdańskiej, a także innych dokumentów związanych z nimi.

Księgi Jakości Kształcenia prowadzone na wydziałach Politechniki Gdańskiej oraz Księgi Jakości Kształcenia prowadzone w centrach dydaktycznych są spójne z treścią Uczelnianej Księgi Jakości Kształcenia Politechniki Gdańskiej, a jednocześnie uwzględniają specyfikę, odpowiednio, wydziałów i centrów dydaktycznych PG.

Uczelniana Księga Jakości Kształcenia Politechniki Gdańskiej, Księgi Jakości Kształcenia prowadzone na wydziałach Politechniki Gdańskiej oraz Księgi Jakości Kształcenia prowadzone w centrach dydaktycznych są istotnym narzędziem Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej, mają charakter jawny, są publikowane na stronach internetowych PG, wydziałów i centrów dydaktycznych, a dane w nich zawarte podlegają bieżącej aktualizacji.

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja: 28.09.2021 r.