Lista książek przydatnych w reformowaniu edukacji inżynierskiej zgodnie ze standardami CDIO

1) Ramsden P.: Learning to Teach In Higher Education, RoutledgeFalmer, 2003, ISBN-13: 978-0415303453, ISBN-10: 0415303451

2) Biggs J.: Teaching for Quality Learning at University, McGraw-Hill 2007, ISBN-10 0 335 22126 2, ISBN-13: 978 0 335 22126 4

3) Laurillard D.: Rethinking University Teaching, RoutledgeFalmer 2002, ISBN-13: 978-0415256797, ISBN-10: 0415256798

4) Entwistle’s N.: Teaching for Understanding at University, Deep Approaches and Distinctive Ways of Thinking, Palgrave Macmillan, 2009, ISBN: 9780230593855

5) Gibbs G.: Learning by Doing, McGraw-Hill, 2013, ISBN 978-1-873576-86-1, ISBN:  978-1-873576-87-0

6) Fry H.: A Handbook for Teaching and Learning in Higher Education – Enhancing Academic Practice, Routledge, 2009, ISBN: 0 7494 3877 0

7) Houghton W.: Learning and Teaching Theory for Engineering  Academics, LTSN Engineering, 2004, ISBN: 1904804063

8) Sheppard S.: Educating Engineers: Designing for the Future of the Field, Jossey-Bass, 2008, ISBN: 0787977438

9) Crawley E.F. et al: Rethinking Engineering Education; The CDIO Approach, Springer, US, 2007, ISBN: 978-0-387-38290-6

10) Paul R.: The Thinker’s Guide to Engineering Reasoning, Foundation for Critical Thinking Press; 2013, ISBN-10: 0985754419, ISBN-13: 978-0985754419

11) Bransford J.D.: How People Learn, National Academy Press, 2004, ISBN: 0-309-07036-8

12) Barkley’s E.: Student Engagement Techniques : A Handbook for College Faculty, Jossey-Bass, A Wiley Brand, 2009, ISBN: 978-0470281918

13) The CDIO Syllabus: A Statement of Goals for Undergraduate Engineering Education

 

Użyteczne linki:

Accreditation Board for Engineering and Technology (US)   www.abet.org

Accreditation Management System (Australia)  www.engineersaustralia.org.au

Big Beacon - A movement to transform engineering education (UK) www.bigbeacon.org

Conceive, Design, Implement, Operate  www.cdio.org

Education for Engineering www.educationforengineering.org.uk

Royal Academy of Engineering (UK) www.raeng.org.uk

The Higher Education Academy (UK) www.heacademy.ac.uk

The Higher Education Founding Council (UK) www. hefce.ac.uk

The Joint Information Services Committee (UK) www.jisc.ac.uk

The UK specification for accreditation of engineering degrees www.engc.org.uk/professional-qualifications/standards/uk-spec

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja: 28.09.2021 r.