Posiedzenia Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej

W roku akademickim 2016/2017 odbyły się:

  • IV posiedzenie UKZJK w dniu 9.03.2017 r.
  • III posiedzenie UKZJK w dniu 9.02.2017 r.
  • II posiedzenie UKZJK w dniu 13.01.2017 r.
  • I posiedzenie UKZJK w dniu 18.11.2016 r.

W kadencji 2012-2016 komisja spotkała się:

  • 8 razy w roku akademicjim 2015/2016,
  • 10 razy w roku akademicjim 2014/2015,
  • 10 razy w roku akademicjim 2013/2014,
  • 9 razy w roku akademickim 2012/2013.

Protokoły/notatki służbowe, listy obceności oraz inne dokumenty z posiedzeń UKZJK dostępne są w Dziale Zarządzania Jakością.

 

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja: 10.07.2017 r.