Procedury uczelniane

Numer i nazwa procedury

Wersja procedury

Data ostatniej modyfikacji

Procedura nr 1 z 23 stycznia 2013 r. Monitorowanie Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia 3 28.02.2017 r.
Procedura nr 2 z 23 stycznia 2013 r. Zgłaszanie potrzeby wprowadzenia zmiany 6 28.02.2017 r.
Procedura nr 3 z 25 września 2013 r. Ochrona własności intelektualnej 5 11.10.2018 r.
Procedura nr 4 z 15 maja 2014 r. Ankieta oceny nauczycieli akademickich oraz osób prowadzących zajęcia dydaktyczne na PG przez studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych
Tabela zmian do procedury nr 4
3 13.12.2018 r.
Procedura nr 5 z 15 maja 2014 r. Ankietyzacja przedmiotu/modułu 2 10.03.2016 r.
Procedura nr 6 z 15 maja 2014 r. Ankietyzacja studiów doktoranckich/podyplomowych 2 14.04.2016 r.
Procedura nr 7 z 23 marca 2015 r. System rozwiązywania sytuacji konfliktowych na studiach wyższych, doktoranckich i podyplomowych 1 23.03.2015 r.
Procedura nr 8 z 23 stycznia 2014 r. Hospitacje
Tabela zmian do procedury nr 8 Hospitacje
4 13.12.2018 r.
Procedura nr 9 z 23 stycznia 2014 r. System oceniania osiągnięć w zakresie efektów kształcenia 2 22.02.2018 r.
Procedura nr 10 z 13 marca 2014 r. Tworzenie i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 6 12.07.2018 r.
Procedura nr 11 z 12 czerwca 2014 r. Zasady zmiany przez studenta kierunku, formy studiów, wydziału lub uczelni oraz zasady uznawania efektów kształcenia osiągniętych przez przenoszącego się studenta 2 28.02.2017 r.
Procedura nr 12 z 17 października 2014 r. System weryfikacji efektów kształcenia 3 22.02.2018 r.
Procedura nr 13 z 9 lipca 2015 r. Uczelniane fakultatywne przedmioty humanistyczne i społeczne 3 28.02.2017 r.

 

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja: 04.04.2019 r.