Skład Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej

Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej została powołana przez Rektora Politechniki Gdańskiej na mocy Pisma Okólnego nr 18/2012 z 1 października 2012 r.

Aktualny skład osobowy UKZJK w kadencji 2020-2024 określa Pismo Okólne Rektora PG nr nr 15/2022 z 14 kwietnia 2022 r.

 1. dr hab. inż. Jacek Kropiwnicki, prof. PG, przewodniczący, WIMiO
 2. dr hab. inż. arch. Agnieszka Gębczyńska-Janowicz, prof. PG, WA
 3. prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska, WCh
 4. dr hab. inż. Marcin Śliwiński, prof. PG, WEiA
 5. dr hab. inż. Marek Wójcikowski, prof. PG, WETI
 6. dr Agnieszka Bartłomiejczyk, prof. PG, WFTiMS
 7. dr hab. inż. Piotr Zima, prof. PG, WILiŚ
 8. dr hab. inż. Rafał Szłapczyński, prof. PG, WIMiO
 9. dr Aneta Sobiechowska-Ziegert, prof. PG, WZiE
 10. mgr Urszula Kamińska, CJO
 11. dr Anita Dąbrowicz-Tlałka, prof. PG, CM
 12. mgr Kazimierz Rozwadowski, CSA
 13. dr hab. Joanna Mytnik, prof. PG, CNE
 14. mgr Monika Downar, BK
 15. mgr inż. Marta Jankowska, DZJ
 16. mgr Barbara Urbańska, DZJ
 17. mgr inż. Agnieszka Krysiak, DK
 18. mgr inż. Paulina Duch-Żebrowska, SDPG
 19. Natalia Dynderz, SSPG
 20. Michał Brancewicz, SSPG
 21. mgr inż. Georgis Bogdanis, reprezentant interesariuszy zewnętrznych

 

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja: 18.02.2022 r.