Skład Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej

Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej została powołana przez Rektora Politechniki Gdańskiej na mocy Pisma Okólnego nr 18/2012 z 1 października 2012 r.

Aktualny skład osobowy UKZJK w kadencji 2020-2024 określa Pismo Okólne Rektora PG nr nr 1/2021 z 14 stycznia 2021 r.

 1. dr hab. inż. Jacek Kropiwnicki, prof. PG, przewodniczący, WIMiO
 2. dr hab. inż. arch. Agnieszka Gębczyńska-Janowicz, prof. PG, WA
 3. prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska, WCh
 4. dr hab. inż. Marcin Śliwiński, prof. PG, WEiA
 5. dr hab. inż. Marek Wójcikowski, prof. PG, WETI
 6. prof. dr hab. inż. Wojciech Bartoszek, WFTiMS
 7. dr hab. inż. Piotr Zima, prof. PG, WILiŚ
 8. dr Aneta Sobiechowska-Ziegert, prof. PG, WZiE
 9. mgr Urszula Kamińska, CJO
 10. dr Anita Dąbrowicz-Tlałka, prof. PG, CNMKO
 11. mgr Kazimierz Rozwadowski, CSA
 12. mgr Monika Downar, BK
 13. mgr inż. Marta Jankowska, DZJ
 14. dr inż. Agnieszka Lendzion, DZJ
 15. mgr inż. Agnieszka Krysiak, DK
 16. mgr inż. Marcin Wekwejt, SDPG
 17. Natalia Dynderz, SSPG
 18. Michał Brancewicz, SSPG
 19. mgr inż. Georgis Bogdanis, reprezentant interesariuszy zewnętrznych

 

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja: 9.04.2021 r.