Skład Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej

Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej została powołana przez Rektora Politechniki Gdańskiej na mocy Pisma Okólnego nr 18/2012 z 1 października 2012 r.

Aktualny skład osobowy UKZJK w kadencji 2016-2020 określa Pismo Okólne Rektora PG nr 3/2018 z 23 stycznia 2018 r.

 1. dr hab. inż. Jacek Kropiwnicki, prof. nadzw. PG, przewodniczący, WM
 2. dr inż. arch. Anna Wancław, doc. PG, WA
 3. prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska, prof. zw. PG, WCh
 4. dr hab. inż. Mirosław Wołoszyn, prof. nadzw. PG, WEiA
 5. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Zieniutycz, WETI
 6. prof. dr hab. inż. Wojciech Bartoszek, prof. zw. PG, WFTiMS
 7. dr hab. inż. Piotr Zima, prof. nadzw. PG, WILiŚ
 8. dr inż. Beata Majkowska-Marzec, WM
 9. dr hab. inż. Damian Bocheński, prof. nadzw. PG, WOiO
 10. dr hab. inż. Tomasz Korol, prof. nadzw. PG, WZiE
 11. mgr Jolanta Wielgus, CJO
 12. dr Anita Dąbrowicz-Tlałka, doc. PG, CNMiKnO
 13. mgr Kazimierz Rozwadowski, CSA PG
 14. mgr Monika Downar, Biuro Karier
 15. mgr inż. Marta Jankowska, Dział Zarządzania Jakością
 16. dr inż. Agnieszka Lendzion, Dział Zarządzania Jakością
 17. mgr inż. Agnieszka Krysiak, Dział Kształcenia
 18. mgr inż. Marek Tatara, Samorząd Doktorantów PG
 19. Szymon Krawczuk , Samorząd Studentów PG
 20. Magda Szymaniak, Samorząd Studentów PG
 21. mgr inż. Georgis Bogdanis, reprezentant interesariuszy zewnętrznych 

 

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja:04.06.2018 r.