Sprawozdania roczne z działalności komisji ds. zapewnienia jakości kształcenia na PG

Sprawozdania UKZJK 2012-2016

Sprawozdanie UKZJK 2015/2016


Sprawozdanie UKZJK 2014/2015


Sprawozdanie UKZJK 2013/2014


Sprawozdanie UKZJK 2012/2013


Sprawozdania WKZJK (odniesienia do odpowiednich stron wydziałowych)

 1. Wydziału Architektury »
 2. Wydziału Chemicznego »
 3. Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki »
 4. Wydziału Elektrotechniki i Automatyki »
 5. Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej »
 6. Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska »
 7. Wydziału Mechanicznego »
 8. Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa »
 9. Wydziału Zarządzania i Ekonomii

Sprawozdania KZJK (odniesienia do odpowiednich stron centrów dydaktycznych)

 1. Centrum Języków Obcych »
 2. Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość »
 3. Centrum Sportu Akademickiego »

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja: 28.09.2021 r.