Sprawozdania roczne z działalności komisji ds. zapewnienia jakości kształcenia na PG
 

Sprawozdanie UKZJK 2016/2017


Sprawozdania UKZJK 2012-2016

Sprawozdanie UKZJK 2015/2016


Sprawozdanie UKZJK 2014/2015


Sprawozdanie UKZJK 2013/2014


Sprawozdanie UKZJK 2012/2013


Sprawozdania WKZJK (odniesienia do odpowiednich stron wydziałowych)

 1. Wydziału Architektury
 2. Wydziału Chemicznego
 3. Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
 4. Wydziału Elektrotechniki i Automatyki
 5. Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
 6. Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
 7. Wydziału Mechanicznego
 8. Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa
 9. Wydziału Zarządzania i Ekonomii

Sprawozdania KZJK (odniesienia do odpowiednich stron centrów dydaktycznych)

 1. Centrum Języków Obcych
 2. Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość
 3. Centrum Sportu Akademickiego

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r.