Studencki Dzień Jakości

IV Studencki Dzień Jakości

IV Studencki Dzień Jakości odbył się 25.11.2016 r. w Akademickim Klubie PG Kwadratowa.
W programie znalazły się:

 • Debata nad jakością kształcenia na naszej Alma Mater;
 • Prezentacja Ankiety studenckiej dotyczącej Problemów Politechniki Gdańskiej;
 • Możliwości rozwoju dydaktyki naszej uczelni wyższej.

Odbyły się również szkolenia kierowane do studentów w panelach:

 • Ustawa PoSzW i jej zmiany;
 • Dydaktyka i Jakość Kształcenia na uczelniach wyższych;
 • Promocja z wykorzystaniem Social Media;
 • Tajniki pozyskiwania sponsorów czyli FR;
 • Motywacja oraz automotywacja;
 • Zarządzanie sobą w czasie.

III Studencki Dzień Jakości

Po raz trzeci SSPG zorganizował Studencki Dzień Jakości w 2015 r. Spotkanie odbyło się 25 listopada w Akademickim Klubie PG "Kwadratowa".

W programie znalazła się debata nad jakością kształcenia na PG, oparta na wynikach ankiety studenckiej oraz liczne szkolenia skierowane do studentów.


II Studencki Dzień Jakości

Drugi Studencki Dzień Jakości odbył się 2 grudnia 2015 r. w Audytorium Centrum Nauczania Matematyki PG. Inicjatorem przedsięwzięcia był Samorząd Studentów PG (SSPG).

Spotkanie stanowiło platformę wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy studentami a władzami uczelni. Na debatę zaproszeni również byli: Georgis Bogdanis, prezes zarządu firmy Microsystem oraz inż. Sebastian Stefański, były przewodniczący SSPG. Spotkanie otworzył prof. Kazimierz Jakubiuk, prorektor ds. rozwoju i jakości. 

Uczestnicy debaty rozmawiali o wymaganiach rynku pracy wobec absolwentów PG, uwarunkowaniach prawnych oraz różnych aspektach funkcjonowania Uczelni w kontekście poprawy jakości warunków kształcenia na PG.

SSPG zaplanował corocznie organizować Studencki Dzień Jakości. 


I Studencki Dzień Jakości Studenci zmieniają PG

9 grudnia 2014 r. w godz. 11:00-17:00 w Auli w Gmachu Głównym PG odbyła się otwarta debata pt. „Studencki Dzień Jakości – studenci zmieniają PG”. Spotkanie skierowane było do całej społeczności akademickiej Politechniki Gdańskiej, a także członków samorządów studenckich trójmiejskich i ogólnopolskich uczelni.

Przyczynkiem do dyskusji były krótkie prelekcje, które wygłosili m.in.:

 • prof. dr hab. inż. Alicja Konczakowska, przewodnicząca Uczelnianej Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej,
 • Agnieszka Marchlewska, była przewodnicząca komisji dydaktyki SSPG oraz studencka ekspertka Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
 • Mateusz Mrozek, przewodniczący Parlamentu Studentów RP oraz przewodniczący komisji dydaktyki i jakości kształcenia w PSRP.
   

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja: 05.07.2018 r.