Uczelniana Księga Jakości Kształcenia Politechniki Gdańskiej

Uczelniana Księga Jakości Kształcenia Politechniki Gdańskiej (UKJK) została wprowadzona zarządzeniem Rektora PG nr 31/2014 z 2 lipca 2014 r. Jest to księga cyfrowa, zamieszczona na stronie internetowej Jakości kształcenia na PG.

UKJK jest narzędziem Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia (USZiDJK), który został przyjęty na posiedzeniu Senatu PG na mocy uchwały Senatu PG nr 15/2012/XXIII z dnia 21 listopada 2012 r. Zgodnie z Uchwałą, Uczelniana Księga Jakości Kształcenia swym zakresem obejmuje procedury, dokumenty i formularze dotyczące procesu kształcenia oraz zasad monitorowania i doskonalenia jakości kształcenia na Politechnice Gdańskiej.

Historycznie, pierwsza Uczelniana Księga Jakości Kształcenia PG była wprowadzona zarządzeniem Rektora PG nr 15/2013 z 10 czerwca 2013 r. i obowiązywała do 1 lipca 2014 r.

Aktualna UKJK  została zatwierdzona 10 lutego 2022 r.

Wykaz procedur uczelnianych

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja: 18.02.2022 r.