Uczelniana Księga Jakości Kształcenia Politechniki Gdańskiej

Uczelniana Księga Jakości Kształcenia Politechniki Gdańskiej (UKJK) została wprowadzona zarządzeniem Rektora PG nr 31/2014 z 2 lipca 2014 r. Jest to księga cyfrowa, zamieszczona na stronie internetowej Jakości kształcenia na PG.

UKJK jest narzędziem Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia (USZiDJK), który został przyjęty na posiedzeniu Senatu PG na mocy uchwały Senatu PG nr 15/2012/XXIII z dnia 21 listopada 2012 r. Zgodnie z Uchwałą, Uczelniana Księga Jakości Kształcenia swym zakresem obejmuje procedury, dokumenty i formularze dotyczące procesu kształcenia oraz zasad monitorowania i doskonalenia jakości kształcenia na Politechnice Gdańskiej.

Nadzór nad Uczelnianą Księgą Jakości Kształcenia sprawuje pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia, powoływany przez rektora PG na okres kadencji władz Uczelni.

Historycznie, pierwsza Uczelniana Księga Jakości Kształcenia PG była wprowadzona zarządzeniem Rektora PG nr 15/2013 z 10 czerwca 2013 r. i obowiązywała do 1 lipca 2014 r.

 

Spis treści Uczelnianej Księgi Jakości Kształcenia Politechniki Gdańskiej

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja: 28.09.2021 r.