Zgłaszanie potrzeby wprowadzenia zmiany na PG

Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej, celem wykrycia i wyeliminowania zjawisk niepożądanych na Uczelni, opracowała i wdrożyła procedurę zgłaszanie potrzeby wprowadzenia zmiany (Procedura nr 2 z 23 stycznia 2013 r.). Procedura dotyczy zgłaszania potrzeby zmiany wewnętrznych aktów prawnych i innych dokumentów oraz procesów związanych bezpośrednio lub pośrednio z jakością kształcenia i wspierających je systemów informatycznych.


Elektroniczne wnioskowanie »


Formularze wniosku do pobrania


Zestawienie liczbowe wniosków zgłoszonych potrzeb zmiany na PG

Rok akademicki Liczba wniosków Zgłaszający Realizacja
    Nauczyciel akademicki Student, doktorant Pracownik administracji Inni interesariusze Zamknięte zrealizowane W realizacji Zamknięte niezrealiz. Zamknięte nieprzyjęte do realizacji
2020/2021 17 6 6 5 0 1 15 1 0
2019/2020 20 14 0 6 0 7 9 4 0
2018/2019 17 7 2 8 0 4 12 1 0
2017/2018 18 7 3 8 0 11 4 3 0
2016/2017 2 2 0 0 0 1 1 0 0
2015/2016 44 8 34 1 1 12 0 1 31
2014/2015 30 8 14 8 0 19 0 10 1
2013/2014 34 26 1 7 0 15 0 19 0
2012/2013 18 9 0 9 0 16 0 2 0
OGÓŁEM 200 87 60 52 1 86 41 41 32

 

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja: 25.01.2022 r.