Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej

Prace nad opracowaniem i wdrożeniem regulacji wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia na Politechnice Gdańskiej mają długą tradycję i sięgają 2004 roku. Powstałe w tym procesie rozwiązania stosowane na PG, stawiają na współpracę wielu środowisk, wspieranie i upowszechnianie najlepszych rozwiązań.

Rektor Politechniki Gdańskiej deklaruje wolę wdrożenia, utrzymania i doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej, co znajduje wyraz w stosownej Uchwale Senatu PG nr 15/2012/XXIII [1] oraz jest zapisane w misji i strategii Uczelni[2].

 

Certyfikat ECTS Label

Uczelniane Seminaria Projakościowe 

Zeszyty problemowe, seria Jakość Kształcenia

Dział Zarządzania Jakością 

PKA

KAUT

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja: 10.07.2017 r.