Informacje o zespołach roboczych powołanych w ramach UKZJK

UKZJK powołuje, w porozumieniu z rektorem, komisje oraz zespoły eksperckie oraz powierza im zadania z określeniem terminów realizacji.

W roku akademickim 2016/2017 UKZJK powołała 4 zespoły robocze.

W kadencji 2012-2016 pracowało łącznie 25 zespołów roboczych. Informacje o ich działalności zestawiono w dokumencie pt. Raport dotyczący pracy zespołów roboczych UKZJK w latach 2012-2016

Notatki służbowe, listy obceności oraz inne dokumenty związane z pracą zespołów roboczych UKZJK dostępne są w Dziale Zarządzania Jakością.

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja: 10.07.2017 r.