Zeszyty problemowe, seria Jakość Kształcenia

UKZJK organizuje co roku seminarium „Dzień Jakości PG”, a wygłaszane referaty są publikowane w Zeszytach Politechniki Gdańskiej, jako seria Jakość Kształcenia. Założono, że seminarium będzie dobrym forum do dyskusji o bieżących i planowanych na przyszłość zadaniach związanych z kształtowaniem wysokiej kultury jakości kształcenia.

Zeszyt nr 5/2018

Zeszyt nr 6/2019

   
   

Zeszyt nr 4/2016

Zeszyt nr 3/2016

Zeszyt nr 2/2015

Zeszyt nr 1/2014

 

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja: 28.09.2021 r.