Z powodu nałożonej kwarantanny biuro KKZP jest nieczynne do 18 marca br., a zatem możliwy jest jedynie kontakt mailowy - kkzp@pg.edu.plWnioski o pożyczki oraz inne prosimy składać w Kancelarii Głównej lub w sekretariacie Kwestury. Najbliższe zebranie winno odbyć się 23 marca 2021 roku. Za utrudnienia przepraszamy. 
W związku z okresem urlopowym wnioski o pożyczki prosimy składać w Kancelarii Głównej lub w sekretariacie Kwestury. Przypominamy też o możliwości kontaktu z KKZP drogą poczty elektronicznej (email: kkzp@pg.edu.pl)
Przypominamy, że do dnia 19.06.2020 r. jest możliwość wnioskowania o dodatkowe potrącenie rat pożyczki z dofinansowania socjalnego. W tym celu proszę przesłać maila na adres kkzp@pg.edu.pl zawierającego informację o ilości rat i kwocie do pobrania z wypłaty dofinansowania socjalnego.
W związku z zaistniałą sytuacją i z rekomendacjami ograniczenia kontaktów - Zarząd KKZP zdecydował, że: od dnia dzisiejszego (do odwołania) kontakt z pracownikiem KKZP odbywać się będzie wyłącznie drogą poczty elektronicznej (email: kkzp@pg.edu.pl), a wnioski należy składać w Kancelarii Głównej PG. W zakładce "Do pobrania" umieszczono druki pokrycia zadłużenia i częściowego zwrotu zgromadzonych wkładów.
Informacje z bieżącej działalności KKZP:

W związku z informacjami medialnymi dot. byłej pracownicy PG informujemy, że funkcjonowanie KKZP przebiega bez przeszkód i zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem Statutu KKZP, którego projekt będzie przedstawiony przed walnym zebraniem delegatów.

W kolejnych komunikatach będzie umieszczona informacja o terminie i miejscu walnego zebrania członków Kasy wraz z planowanym porządkiem zebrania.

Czekamy także na wszelkie Państwa uwagi i sugestie dotyczące działalności Kasy, które można wysyłać na adres: kkzp@pg.edu.pl
Zebrania Zarządu KKZP odbędą się: 26.08, 17.09, 22.10, 19.11, 17.12.2019 r. 
Link do strony internetowej KKZP został umieszczony w sekcji 'Pracownicy' na stronie głównej PG.
Adres strony internetowej KKZP: https://pg.edu.pl/kkzp
KKZP mieści się obecnie w pokoju 05 w Kwesturze (Gmach B). Obsługę prowadzi p. Paulina Krygier.
W okresie 15.07 - 9.08.2019 r. biuro KKZP zostało przeniesione do pokoju 05 w Kwesturze (Gmach B).

Bieżące wnioski przyjmowane będą do dnia 19.07.2019 r. w godz. od 10.00 do 12:00. Najbliższa wypłata nastąpi do dnia 31.07.2019 r.

 

Zebranie Zarządu KKZP odbędzie się 25.07.2019 r.
W celu poprawy kontaktu członków KKZP z Zarządem zostało założone konto pocztowe: kkzp@pg.edu.pl