Komisje Uczelniane

Uczelniana Komisja Wyborcza

(kadencja listopad 2015 - listopad 2019)

 1. prof. dr hab. inż. Zbigniew Korczewski, prof. zw. PG ( WOiO) - przewodniczący
 2. dr hab. inż. Zbigniew Czaja, prof. nadzw. PG (WETI)
 3. dr hab. inż. Jarosław Górski, prof. nadzw. PG (WILiŚ)
 4. prof. dr hab. inż. Bożena Zabiegała (WCh)
 5. radca prawny Wanda Wierzchowska-Trusiłło (administracja centralna)
 6. inż. Robert Śpiewakowski (SSPG)
 7. mgr inż. Paweł Wielgat (SDPG)
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

(kadencja 1.09.2016 - 31.08.2020)

 1. dr hab. inż. Jarosław Górski, prof. nadzw.PG - przewodniczący
 2. dr hab. inż. Wojciech Chrzanowski - zastępca przewodniczącego
 3. dr inż. arch. Agnieszka Błażko, doc. PG (WA)
 4. mgr Ewa Jurkiewicz-Sękiewicz (CJO)
 5. dr Anita Dąbrowicz-Tlałka, doc. PG (CNMiKnO)
 6. mgr inż. Agnieszka Krysiak (DK)
 7. mgr Joanna Olszewska (DK)
 8. mgr Marek Nowicki, st. Wizytator - przedstawiciel Kuratorium
 9. Ewelina Misiewicz (SSPG)
Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

(kadencja 1.09.2016 - 31.08.2020)

 1. dr hab. inż. Jacek Kropiwnicki, prof. nadzw. PG (WM) -  przewodniczący
 2. dr inż. arch. Anna Wancław, doc. PG (WA)
 3. prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska, prof. zw. PG (WCh)
 4. dr hab. inż. Mirosław Wołoszyn, prof. nadzw. PG (WEiA)
 5. dr hab. inż. Włodzimierz Zieniutycz, prof. nadzw. PG (WETI)
 6. prof. dr hab. inż. Wojciech Bartoszek (WFTiMS)
 7. dr hab. inż. Piotr Zima, prof. nadzw. PG (WILiŚ)
 8. dr inż. Beata Majkowska-Marzec (WM)
 9. dr hab. inż. Damian Bocheński (WOiO)
 10. dr hab. inż. Tomasz Korol, prof. nadzw. PG  (WZiE)
 11. mgr Jolanta Wielgus (CJO)
 12. dr Anita Dąbrowicz-Tlałka, doc. PG (CNMiKnO)
 13. mgr Kazimierz Rozwadowski (CSA PG)
 14. mgr Monika Downar (BK)
 15. mgr inż. Marta Jankowska (DZJ)
 16. dr inż. Agnieszka Lendzion (DZJ)
 17. mgr inż. Agnieszka Krysiak (DK)
 18. mgr inż. Marek Tatara (SDPG)
 19. Jakub Brzoska (SSPG)
 20. Dominik Makurat (SSPG)
 21. mgr inż. Georgis Bogdanis reprezentant interesariuszy zewnętrznych
Uczelniana Komisja ds. Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej

(kadencja 1.09.2016 - 31.08.2020)

 1. mgr inż. Anna Kanarska, zastępca kanclerza ds. pracowniczych - przewodnicząca
 2. Zdzisław Chełmiński, Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy - zastępca przewodniczącego
 3. mgr Joanna Jettmar-Fojut (BK)
 4. Eugeniusz Adamczyk (DOM)
 5. mgr Danuta Beger (CNMiKnO)
 6. mgr Kazimierz Rozwadowski (CSA PG)
 7. mgr inż. Lech Nadolny (WOiO)
 8. dr inż. Magdalena Brzozowska-Woś (WZiE)
 9. dr Małgorzata Bartoszewska-Dogan lekarz medycyny pracy
 10. mgr inż. Joanna Derek (DBHP)
 11. mgr inż. Joanna Macholl (DBHP)
 12. inż. Małgorzata Orepuk-Templin (DBHP)
 13. mgr Michał Sokołowski (DBHP)
 14. mgr inż. Izabela Ziemba-Filip (DBHP)
Uczelniana Komisja Inwentaryzacyjna

(kadencja 1.09.2016 - 31.08.2020)

 1. mgr inż. Zenon Filipiak (WETI)  - przewodniczący
 2. mgr Marek Zieliński (DEMI) 
 3. Bożena Markowska (DEMI) 
 4. inż. Dariusz Przepiórka (DE) 
 5. inż. Stanisław Woronkin (WM) 
Uczelniana Komisja Likwidacyjna

(kadencja 1.09.2016 - 31.08.2020)

 1. mgr Łukasz Przybył (DEMI) - przewodniczący
 2. Mariusz Liżewski (DG)
 3. lic. Beata Węgrzyniak (WM)
 4. Jacek Łabęda (DE)
 5. Stanisław Kisiel (DE)
 6. Henryk Gorzeń (WCh)
Rada Biblioteczna PG

(kadencja 1.09.2016 - 31.08.2020)

 1. prof. dr hab. Radosław Szmytkowski, prof. zw. PG (WFTiMS) - przewodniczący
 2. dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański, prof. nadzw. PG (WA)
 3. dr hab. Magdalena Śliwka-Kaszyńska (WCh)
 4. dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. nadzw. PG (WEiA)
 5. prof. dr hab. inż. Krzysztof Giaro (WETI)
 6. dr inż. Marek Skowronek, doc. PG (WILiŚ)
 7. dr hab. inż. Leszek Osiecki (WM)
 8. dr hab. inż. Lech Rowiński, prof. nadzw. PG (WOiO)
 9. dr inż. Ewa Mazurek-Krasodomska (WZiE)
 10. dr Monika Badecka-Kozikowska (CJO)
 11. dr Magdalena Musielak (CMiKnO)
 12. dr Ryszard Mikołajewski (CSA PG)
 13. dr Anna Wałek (B)
 14. Weronika Wichowska (SSPG)
 15. mgr inż. Wioletta Kukier (SDPG)