Decyzja senatu Politechniki Gdańskiej: wybory rektora odbędą się 9 kwietnia

W poniedziałek 30 marca senat Politechniki Gdańskiej, podczas posiedzenia zwołanego w trybie zdalnym, podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w kalendarzu wyborczym oraz w sposobie oddawania głosów. Tym samym wybory rektora PG odbędą się w dniu 9 kwietnia 2020 r., zamiast 31 marca 2020 r., a głosy elektorskie zostaną oddane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Posiedzenie senatu Politechniki Gdańskiej przeprowadzono w trybie zdalnym, w obecności przedstawicieli władz uczelni oraz wszystkich członków senatu uprawnionych do głosowania. Obrady prowadził prof. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji PG.

Senat, na wniosek Uczelnianej Komisji Wyborczej, zatwierdził w poniedziałek 30 marca zmianę w kalendarzu wyborczym PG (zawartym w Instrukcji Wyborczej Politechniki Gdańskiej na kadencję 2020-2024), polegającą na ustaleniu daty wyboru rektora na 9 kwietnia 2020 r. (zamiast na 31 marca 2020 r.).

Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. ws. czasowego ograniczenia funkcjonowania wybranych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2 (i powodowanej przez niego choroby COVID-19), wprowadzonego osobnym rozporządzeniem MNiSW z dnia 25 marca 2020 r. (zmieniającego w/w rozporządzenie), senat PG wprowadził jako zasadę głosowanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej we wszystkich czynnościach przewidzianych w kalendarzu wyborczym - w tym również w zakresie wyborów rektora.

Uchwała senatu PG (nr 441/2020/XXIV) wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. 30 marca 2020 r.

Biogram kandydata na rektora PG, prof. Krzysztofa Wilde - TUTAJ.