Komunikat dla studentów PG o odroczeniu opłat za studia i akademiki

Władze Politechniki Gdańskiej podjęły decyzję o przedłużeniu terminu odroczenia opłat za studia do 31 maja 2020 r. Odroczenie obowiązuje też wobec opłat za akademiki dla studentów, którzy nadal je zamieszkują.

 

Wobec sygnałów ze strony społeczności studenckiej Politechniki Gdańskiej, władze uczelni podjęły decyzję o odroczeniu opłat za studia i akademiki do dnia 31 maja 2020 r. W przypadku akademików, odroczenie opłat obowiązuje wyłącznie studentów, którzy nadal je zamieszkują.

W dalszym ciągu zniesiona jest przy tym opłata za pobyt w akademikach wobec studentów, którzy opuścili je na czas okresu ochronnego wprowadzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wszystkie komunikaty dotyczące funkcjonowania PG w stanie epidemii dostępne są pod adresem: https://pg.edu.pl/koronawirus