Komunikat o odroczeniu opłat za studia i zniesieniu opłat za akademiki PG

Władze Politechniki Gdańskiej podjęły dwie decyzje istotne dla społeczności studentów PG. Pierwsza odracza opłaty za studia do 30 kwietnia 2020 r., a druga znosi opłaty za akademiki dla studentów, którzy wrócili do swoich miejsc zamieszkania.

 

Wychodząc naprzeciw rekomendacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 marca 2020 r. dotyczącącej opłat za studia, władze Politechniki Gdańskiej podjęły decyzję o odroczeniu opłat za studia do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Ponadto, władze uczelni podjęły też decyzję o zniesieniu opłat za pobyt w akademikach wobec studentów, którzy opuścili je na czas okresu ochronnego. W sytuacjach, w których studenci wnieśli już opłatę, a jednocześnie opuścili akademik, wystawione zostaną faktury korygujące, bądź opłata zostanie przeniesiona na kolejny okres rozliczeniowy.

Więcej informacji dla studentów korzystających z domów studenckich Politechniki Gdańskiej można znaleźć TUTAJ.