Zajęcia dydaktyczne na Politechnice Gdańskiej zawieszone

Decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, począwszy od czwartku 12 marca do środy 25 marca działalność dydaktyczna na polskich uczelniach została zawieszona. Dodatkowo, władze Politechniki Gdańskiej zdecydowały o wydłużeniu tego okresu w odniesieniu do naszej uczelni do niedzieli 29 marca.

 

W ramach ministerialnej decyzji, zawieszone zostały zajęcia na polskich uczelniach wyższych nadzorowanych przez MNiSW: na studiach I stopnia i II stopnia, jednolitych magisterskich, doktoranckich, a także szkół doktorskich oraz zajęć na kursach i szkoleniach organizowanych w ramach uczelni, studiach podyplomowych i w innych formach.

Jak informuje MNiSW, rozporządzenie to efekt wzrostu ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce. Omawiane działania mają charakter profilaktyczny i prewencyjny, a także mają na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa i zmniejszenie ryzyka epidemii.

Nowe wytyczne od władz Politechniki Gdańskiej

Do rozporządzenia MNiSW odniosły się również władze Politechniki Gdańskiej. W ramach specjalnego zarządzenia rektora PG, okres profilaktyczny obejmujący zawieszenie zajęć na naszej uczelni będzie wydłużony względem pozostałych uczelni w Polsce i potrwa od czwartku 12 marca do niedzieli 29 marca.

Decyzja ministerstwa i zarządzenie rektora PG wskazują przy tym, że ograniczenie działalności dydaktycznej na uczelniach nie jest równoznaczne z ich zamknięciem. Podjęte dziś decyzje dotyczą bowiem studentów i nauczycieli akademickich i tym samym nie ograniczają w żaden sposób możliwości prowadzenia działalności naukowej (także przez doktorantów), która ma być prowadzona tak jak do tej pory. Rozporządzenie nie obejmuje również pracowników administracji każdej z uczelni.

Zarządzenie rektora PG (pełna treść jest dostępna TUTAJ ) precyzuje ponadto inne działania w obszarze uczelni mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa:

1. Zaleca się, by wykładowcy udostępnili materiały w formie elektronicznej studentom Politechniki Gdańskiej. AKTUALIZACJA z dnia 16.03. 2020 - Komunikat o nauczaniu zdalnym

2. Zobowiązuje się studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych do zgłaszania drogą elektroniczną lub telefoniczną do dziekanatów informacji o pogorszeniu się stanu zdrowia i wystąpieniu objawów typowych dla infekcji wirusowej COVID-19.

3. Wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich i wprowadza się zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych. Do budynków wpuszczane będą tylko osoby, które w nich mieszkają.

4. Zamyka się do odwołania czytelnie Biblioteki PG.

5. Zamyka się do odwołania Centrum Sportu Akademickiego.

6. Zaleca się odwołanie zaplanowanych na najbliższe tygodnie wydarzeń, imprez, zgromadzeń, konferencji organizowanych na terenie Uczelni. Ostateczne decyzje dot. wszystkich imprez wydziałowych podejmuje dziekan danego wydziału (w porozumieniu z władzami Uczelni). Pełna lista odwołanych wydarzeń aktualizowana jest w osobnej publikacji, dostępnej TUTAJ.

7. Odwołuje się wszystkie zagraniczne wyjazdy służbowe pracowników i studentów. Zaleca się wstrzymanie wszystkich krajowych wyjazdów służbowych.

8. Wstrzymuje się wszystkie przyjazdy do Uczelni gości z zagranicy, w tym zarówno pracowników innych uczelni, ich studentów, doktorantów, jak i innych osób zaproszonych przez władze Uczelni, jej pracowników, samorząd studencki lub samorząd doktorantów.

9. Zaleca się, aby pracownicy powracający z zagranicy przez dwa tygodnie pracowali zdalnie, po wcześniejszym uzgodnieniu ze swoim bezpośrednim przełożonym, który zgłasza powyższy fakt do Działu Osobowego.

10. Zaleca się ograniczenie do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników podczas  wykonywania pracy. Korespondencję w formie papierowej należy składać w Kancelarii Ogólnej, a nie bezpośrednio w jednostkach lub sekretariatach administracyjnych. Pisma zawierające informacje poufne, np. w sprawach personalnych, powinny zawierać oznaczenie nadawcy i powinny być oznaczone czerwonym napisem „Dane osobowe”.

11. Rekomenduje się wykorzystywanie korespondencji e-mailowej i telefonicznej, w zastępstwie    papierowej, wśród pracowników, studentów i doktorantów.

12. Pracownicy uczelni w okresie odwołania zajęć nadal pełnią obowiązki służbowe i realizują swoje zadania w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym.

Odwołane zostały również wszelkie zajęcia i rekrutacja w ramach Politechniki Wielu Pokoleń. O terminach odrobienia zajęć uczestnicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. Zaplanowane obrony plac dyplomowych - przynajmniej do 29 marca - również się nie odbędą.

Ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji rekomendujemy również śledzenie:
- aktualności na stronie głównej Politechniki Gdańskiej, zawierającej najnowsze komunikaty uczelni w sprawie koronawirusa
- strony Głównego Inspektora Sanitarnego oraz dedykowanej strony rządowej: https://www.gov.pl/web/koronawirus