Jeśli informacje o Twoim kole naukowym albo organizacji są nieaktualne lub ich brakuje w wykazie, skontaktuj się z Działem Spraw Studenckich, który zarządza wyświetlanym spisem.

W przypadku koła naukowego, ze wspomnianym działem powinien się skontaktować opiekun naukowy.
Zobacz też szczegółowe informacje formalne (witryna DSS).


Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej

Organizacja studencka

prezes: Anna Kaczmarek ak.achpg@gmail.com

Siedziba: Budynek Bratniak, pok. 312 ul. Siedlicka 4 80-222 Gdańsk-Wrzeszcz

58 347 20 26

chor@pg.gda.pl

http://www.chor.pg.gda.pl

dyrygent: Mariusz Mróz, mmroz@wp.pl

Akademicki Klub Kadry GDAKK

Organizacja studencka

prezes: Paweł Maszkowski

gdakk@pg.gda.pl

http://www.akk.pg.gda.pl

Akademicki Klub Morski AZS w Gdańsku

Organizacja studencka

komandor: Wacław Liskiewicz pz-1898@wp.pl

Siedziba: Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej al. Zwycięstwa 12 80-219 Gdańsk

58 556 03 71

akm@akm.gda.pl

http://www.akm.gda.pl

przystań ul. Stogi 20, Górki Zachodnie, Gdańsk

Akademicki Klub Taekwondo UDAR

Organizacja studencka

prezes: Marta Naruszewicz martanaruszewicz93@gmail.com

Siedziba: Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej al. Zwycięstwa 12 80-219 Gdańsk

694 434 215

udargdansk@gmail.com

http://www.taekwondo.pg.gda.pl

Akademicki Klub Wspinaczkowy

Organizacja studencka

prezes: Kacper Kukier

akw.info@gmail.com

http://www.akw.pg.gda.pl

Klub Honorowych Dawców Krwi "Młodzi" Politechniki Gdańskiej

Organizacja studencka

prezes: Adam Hryckowian ad.hryckowian@gmail.com

Siedziba: Budynek Bratniak, pok. 306 ul. Siedlicka 4 80-222 Gdańsk-Wrzeszcz

http://www.hdk-mlodzi.pg.gda.pl

Klub Studencki POMORANIA

Organizacja studencka

prezes: Magdalena Bigus

Siedziba: Kamienica Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego ul. Straganiarska 20/22 Gdańsk

pomorania@o2.pl

http://www.pomorania.pl

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Gdańskiej

Organizacja studencka

prezes: Anita Piosik

Siedziba: Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej, pok. 103 al. Zwycięstwa 12 80-219 Gdańsk

politechnika.gdanska@azs.pl

www.azs.pg.edu.pl

Kronika Studencka

Organizacja studencka

redaktor naczelny: Krzysztof Gojowy

Siedziba: Budynek Bratniak, pok. 310 ul. Siedlicka 4 80-222 Gdańsk-Wrzeszcz

kontakt.kronikastudencka@gmail.com

http://www.ks.pg.gda.pl

Młodzi Młodym

Organizacja studencka

przewodniczący: Alicja Białecka (rok akad. 2017/2018)

Organizacja Studencka Otwórz Oczy

Organizacja studencka

prezes: Małgorzata Szopińska szopinska.malgorzata@gmail.com

kontakt@otworz-oczy.pl

http://www.otworz-oczy.pl

Pomorskie Studenckie Forum Business Centre Club

Organizacja studencka

przewodniczący: Tomasz Janeczko t.janeczko@sfbcc.org.pl

503 181 074

pomorskie@sfbcc.org.pl

http://sfbcc.org.pl

Rowerem na PG (zał. 2014-04-17)

Organizacja studencka

prezes: Dominik Makurat dommakur@student.pg.gda.pl

516499020

członek honorowy: dr inż. arch. Sławomir Ledwoń

Ruch Akademicki POD PRĄD

Organizacja studencka

przewodniczący: Zbigniew Usarek zusarek@mif.pg.gda.pl

(58) 348 66 06

http://gdansk.rapp.pl/

Studencka Agencja Radiowa Politechniki Gdańskiej

Organizacja studencka

Siedziba: Dom Studencki nr 2 ul. Traugutta 115b

(58) 347 26 26

sar@radiosar.pl

http://www.sar.pg.gda.pl

Studencki Klub Dyskusyjny "Daimonion"

Organizacja studencka
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Prezes: Olga Błaszkiewicz

Opiekun naukowy: dr inż. Sławomir Jerzy Ambroziak

Studencki Klub Kajakowy „MORZKULC”

Organizacja studencka

prezes: Łukasz Dziedzic

Miejsce spotkań: ul. Do Studzienki 34b w czwartek, godz. 19.00

0-58/347 23 60

morzkulc@pg.gda.pl

http://www.morzkulc.pg.gda.pl

Studencki Klub Wrażeń Ekstremalnych "Celujący Student"

Organizacja studencka

prezes: Marcin Milecki

793 150 482

cs@selim.pl

http://www.cs.selim.pl

Uczelniana Organizacja Studentów Międzynarodowych (ang. International Students Association)

Organizacja studencka

prezes: Aditya Varma Mandapati adityavarma97@gmail.com

isa@pg.gda.pl

www.pg.edu.pl/isa