Wydziałowe Rady Studentów

 

Do kompetencji WRS należy m.in.:

  • reprezentowanie studentów wydziału przed władzami,
     
  • prezentowanie stanowiska studentów wobec organów decyzyjnych wydziału,
     
  • dbałość o sprawny przepływ informacji pomiędzy władzami wydziału, a studentami,
     
  • wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów studentów wydziału. 

 

 


WRS na Wydziale Architektury PG www lub serwis społecznościowy

 

 WRS na Wydziale Chemicznym PG www lub serwis społecznościowy

 

 

 
WRS na Wydziale ETI PG www lub serwis społecznościowy

 

 

 WRS na Wydziale EiA PG www lub serwis społecznościowy

 

 

 
WRS na Wydziale FTiMS www lub serwis społecznościowy

 

 

 
WRS na Wydziale ILiŚ www lub serwis społecznościowy

 

 

 
WRS na Wydziale Mechanicznym serwis społecznościowy

 

 

 

 
WRS na Wydziale OiO www lub serwis społecznościowy

 

 

 
WRS na Wydziale ZiE www lub serwis społecznościowy