Współpraca

 

Pełnomocnicy do spraw współpracy ze szkołami
 

Wydział / Centrum Koordynator Kontakt telefoniczny Kontakt mailowy Jednostka
Wydział Architektury
współpraca link do strony
dr inż. arch. Elżbieta Marczak (58) 347 60 92 epal@pg.edu.pl Katedra Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych
Wydział Chemiczny
współpraca link do strony
 - wykłady dla szkół
dr hab. inż. Wojciech Chrzanowski (58) 347 27 69 wojtek_c@pg.edu.pl Katedra Chemii Fizycznej
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
współpraca link do strony
dr inż. Jacek Lebiedź (58) 347 20 96 jacek.lebiedz@eti.pg.gda.pl Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych
Wydział Elektrotechniki i Automatyki dr inż. Grzegorz Kostro (58) 347 11 57 grzkostr@pg.edu.pl Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
współpraca link do strony
dr inż. Bogumiła Strzelecka, doc. PG (58) 348 66 19 bogstrze@pg.edu.pl
bos@mif.pg.gda.pl
Katedra Fizyki Ciała Stałego
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
współpraca link do strony
dr inż. Arkadiusz Ostojski (58) 347 27 93 arkusost@pg.edu.pl Katedra Inżynierii Sanitarnej
Wydział Mechaniczny dr hab. inż. Mariusz Deja (58) 347 29 67 mdeja@pg.edu.pl Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa współpraca link do strony mgr inż. Jacek Frost (58) 347 18 42 jacfrost@pg.edu.pl Katedra Automatyki i Energetyki
Wydział Zarządzania i Ekonomii współpraca link do strony Paweł Jacewicz (58) 347 27 75 pjacewicz@zie.pg.edu.pl
 
Biuro Promocji
Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość dr Stanisław Domachowski   stadomac@pg.edu.pl  
Centrum Języków Obcych mgr Agnieszka Jachowicz (58) 347 10 42 ajachowi@pg.edu.pl  
Centrum Sportu Akademickiego mgr Rafał Kasprów 695 435 109 rafkaspr@pg.edu.pl
rafalkasprow@o2.pl