Gdzie i kiedy Gdzie i kiedy

 • Kurs zarówno dla poziomu podstawowego jak i rozszerzonego prowadzony jest w wymiarze łącznym 81 godzin lekcyjnych
 • Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu:
  - w piątki ( w godz. 17:00 – 19:30) - poziom rozszerzony
  - w soboty (w godz. 9:15 -12:00) - poziom rozszerzony
  - w środy ( w godz. 17:00 – 19:30) - poziom podstawowy
  Zajęcia odbywają się w salach dydaktycznych Politechniki Gdańskiej,
 • Termin rozpoczęcia zajęć:
  - 18 września 2020 r. (piątek) - poziom rozszerzony
  - 19 września 2020 r. (sobota) - poziom rozszerzony