Gdzie i kiedy Gdzie i kiedy

 • Kurs prowadzony jest w wymiarze łącznym 81 godzin lekcyjnych
 • Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu:
  - w piątki ( w godz. 17:00 – 20:00) - poziom rozszerzony
  - w soboty (w godz. 9:00 -12:00) - poziom rozszerzony
  Zajęcia odbywają się w salach dydaktycznych Politechniki Gdańskiej,
 • Termin rozpoczęcia zajęć:
  - 17 września 2021 r. (piątek) - poziom rozszerzony
  - 18 września 2021 r. (sobota) - poziom rozszerzony

W przypadku obostrzeń związanych z epidemią COVID-19 zajęcia mogą się rozpocząć w formie zdalnej. Informacja taka zostanie przesłana na adres e-maila do wszystkich zapisanych osób.