Gdzie i kiedy Gdzie i kiedy

 • Kurs prowadzony jest w wymiarze łącznym 81 godzin lekcyjnych
 • Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu po 3 godziny lekcyjne (27 spotkań):
  - w piątki ( w godz. 17:15 – 20:00)
  - w soboty (w godz. 9:15 -12:00),
  Zajęcia odbywają się w salach dydaktycznych Politechniki Gdańskiej,
 • Termin rozpoczęcia zajęć:
  - 13 września 2019 r. (piątek)
  - 14 września 2019 r. (sobota)