Gdzie i kiedy Gdzie i kiedy

  • Kurs w trybie zdalnym prowadzony jest w wymiarze łącznym 30 godzin lekcyjnych.
  • Zajęcia prowadzone są 5 razy w tygodniu po 3 godziny lekcyjne przez 2 tygodnie.

Przewidywane terminy zajęć:

  • Termin  - 30.08 - 10.09.2021 r. - w przedziale czasowym: 9:00 - 12:00