Prace konkursowe należy nadsyłać w terminie od 05.10.2015r. do 30.11.2015r. na adres:

 

Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Politechniki Gdańskiej

Ul. Gabriela Narutowicza 11/12

80-233 GDAŃSK

 

z dopiskiem BAJKA