Kiedy i gdzie Kiedy i gdzie

Prace konkursowe należy nadsyłać w terminie do 17.04.2016 r. na adres:

 

Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Politechniki Gdańskiej

ul. Gabriela Narutowicza 11/12

80-233 GDAŃSK

 

z dopiskiem KOMIKS