Koła matematyczne Koła matematyczne

Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość nie zamyka się jedynie w swojej podstawowej działalności jaką jest kształcenie studentów Politechniki Gdańskiej na początkowych semestrach studiów.

Jedną z działalności dodatkowych jest prowadzenie kół matematychnych zarówno dla studentów jak i dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Zadaniem tych Kół jest stworzenie możliwości i pomoc w pogłębianiu wiedzy i umiejętności matematycznych w zakresie zdecydowanie wykraczającym poza materiał z jakim spotykaja się w zwykłym toku edukacji.

Udział w Kołach jest bezpłatny.