Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość

Politechniki Gdańskiej

ul. Gabriela Narutowicza 11/12

80-233 Gdańsk

budynek numer 18 na mapie Kampusu, pokój nr 205

Osoba do kontaktu:

mgr inż. Dorota Żarek

tel.; 58 348 61 86

e-mail: dorota.zarek@pg.edu.pl