Zajęcia na Kursach prowadzone są przez nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć na technicznych kierunkach studiów oraz Kursach przygotowawczych do matury i studiów.

   Są to wykładowcy, dla których matematyka jest nie tylko zajęciem zawodowym, ale jest też dla nich pasją, czego dowodem jest zaangażowanie w ponadprogramowe aktywności ukierunkowane na dydaktykę i pracę naukową w zakresie matematyki. Prowadzą dodatkowe zajęcia na Kołach Matematycznych, przygotowują i biorą udział w imprezach zorganizowanych w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki, są współautorami skryptów i innych publikacji w tej dziedzinie.

   Wykładowcy Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość pełnią również funkcję obserwatorów egzaminu maturalnego, jak równiez biorą udział w sprawdzaniu prac maturalnych.

   Dzięki temu, że posiadają oni wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć kursu przygotowawczego z matematyki do matury i do studiów, a także od lat prowadzą zajęcia z matematyki na prawie wszystkich kierunkach studiów oferowanych przez Politechnikę Gdańską doskonale znają specyfikę wymagań z zakresu matematyki stawianych przed maturzystami i przyszłymi studentami każdego Wydziału.

Dlatego też zachęcamy do wzięcia udziału w Kursach przygotowawczym z matematyki do matury i studiów, gdzie zajęcia będą prowadzone przez specjalistów z Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość!