Dla każdego z uczestników Konkursu wraz z pracą należy wysłać oświadczenie podpisane przez jego rodzica lub opiekuna prawnego.