Program Program

  POZIOM ROZSZERZONY POZIOM PODSTAWOWY

1.

Liczby rzeczywiste

Liczby rzeczywiste

2.

Wzory skróconego mnożenia

Wzory skróconego mnożenia

3.

Zbiory, przedziały liczbowe

Zbiory, przedziały liczbowe

4.

Funkcje – własności

Funkcje – własności

5.

Funkcja liniowa

Funkcja liniowa

6.

Układy równań liniowych

Układy równań liniowych

7.

Funkcja kwadratowa

Funkcja kwadratowa

8.

Wielomiany

Wielomiany

9.

Funkcja wymierna

Funkcja wymierna

10.

Funkcja wykładnicza

Funkcja wykładnicza

11.

Logarytmy

Logarytmy

12.

Trygonometria

Trygonometria

13.

Ciągi

Ciągi

14.

Rachunek różniczkowy

 

15.

Planimetria

Planimetria

16.

Geometria kartezjańska

Geometria kartezjańska

17.

Stereometria

Stereometria

18.

Statystyka

Statystyka

19.

Rachunek prawdopodobieństwa

Rachunek prawdopodobieństwa

20.

Dowodzenie

Dowodzenie

21.

Optymalizacja