Wraz z pracą należy wysłać stronę tytułową wypełnioną według poniższego wzoru: