Zajęcia i grupy Zajęcia i grupy

1. Zajęcia grupy Kursu weekendowego od dnia 17 sierpnia 2019 (sobota) o godz. 9:15.
GRUPA T1 - sala nr 1 w budynku NanoB/CNMiKNO (bud. nr 18 na mapie Kampusu PG http://campus.pg.edu.pl/ ).
Zajęcia prowadzi mgr Katarzyna Kiepiela.

2. Zajęcia Kursu przygotowawczego z matematyki do studiów od dnia 26 sierpnia na godz. 9:15
GRUPA T2-1 - sala nr 1 (parter) w budynku NanoB/CNMiKNO (bud. nr 18 na mapie Kampusu PG http://campus.pg.edu.pl/ ).
Zajęcia prowadzi mgr Katarzyna Kujawska.

3. Zajęcia Kursu przygotowawczego z matematyki do studiów od dnia 26 sierpnia na godz. 9:15
GRUPA T2-2 - sala nr 2 (parter) w budynku NanoB/CNMiKNO (bud. nr 18 na mapie Kampusu PG http://campus.pg.edu.pl/ ).
Zajęcia prowadzi dr Anna Niewulis.

Informacje na temat przydziału do poszczególnych grup zostały przesłane do uczestników drogą mailową. Prosimy również o sprawdzanie skrzynki SPAM.