Zakwaterowanie Zakwaterowanie

Z uwagi na formę zdalną zajęć zakwaterowanie nie jest przewidziane.