Zasady rekrutacji Zasady rekrutacji

Aby stać się uczestnikiem Kursu Przygotowawczego z Matematyki do Matury prowadzonego przez Politechnikę Gdańską, należy:

  1. Dokonać zgłoszenia poprzez: lub
  2. Podpisać umowę.
  3. Dokonać wpłaty za kurs.