Zasady rekrutacji Zasady rekrutacji

Aby stać się uczestnikiem Kursu Przygotowawczego z Matematyki do Matury prowadzonego przez Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Politechniki Gdańskiej, należy:

  1. Dokonać zgłoszenia poprzez:
  2. Dokonać wpłaty za kurs do 10 września 2021 r., a jeżeli płatność jest w dwóch ratach to druga rata powinna być uiszczona do 15 stycznia 2022 r.
  3. Podpisać umowę (będzie przekazana na pierwszych zajęciach).