Zasady rekrutacji Zasady rekrutacji

Aby stać się uczestnikiem Kursu Przygotowawczego z Matematyki do Studiów prowadzonego przez Politechnikę Gdańską, należy:

  1. dokonać zgłoszenia poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
  2. dokonać wpłaty za kurs
  3. podpisać pisemną umowę na pierwszych zajęciach

Potwierdzenie dokonania wpłaty należy przesłać najpóźniej w dniu rozpoczęcia Kursu: