Zasady rekrutacji Zasady rekrutacji

Aby stać się uczestnikiem Kursu Przygotowawczego z Matematyki do Studiów prowadzonego przez Politechnikę Gdańską, należy:

 1. dokonać zgłoszenia poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 2. dokonać wpłaty za kurs
 3. podpisać pisemną umowę w dwóch egzemplarzach i przesłać na adres :

  Politechnika Gdańska
  Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość
  ul. Narutowicza 11/12
  80-233 Gdańsk
   
 4. Zwrotnie 1 egzemplarz umowy zostanie przesłany na adres w niej wpisany, po podpisaniu przez osobę reprezentującą Politechnikę Gdańską.

  Potwierdzenie dokonania wpłaty należy przesłać najpóźniej w dniu rozpoczęcia Kursu: